Borettslag og sameier i Viken kan få gratis laderåd

Fylkestinget i Viken har vedtatt å bevilge 6,5 millioner ekstra til støtte til lading i borettslag. Der kan man også søke om støtte til rådgiving, og da kan man velge den rådgiveren man vil. Elbilforeningen og fylkeskommunen samarbeider gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri2030, og det gjør at man kan få gratis rådgiving ved å kontakte Elbilforeningen.

Fortsätt läsa Borettslag og sameier i Viken kan få gratis laderåd

Elbilforeningen vil ta ladegrep

Krever tilrettelegging for 8000 nye hurtigladere innen 2025. Behovet er skrikende, viser ny undersøkelse.

80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse.

– Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Kjenner ladehverdagen på kroppen

– Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet. Skal alle ha elbil må vi ha en infrastruktur som støtter dette og det krever innsats, understreker generalsekretæren i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening krever riktig medisin mot ladeangst, og mener derfor at det bør etableres store ladeparker langs veiene, at alle fellesgarasjer bør få tilskudd til infrastruktur for elbiler og at alle kommuner bør ha minst to hurtigladere.

Avgjørende: Enkelt og tilgjengelig

Laderapport fra Norsk elbilforening
Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst. Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf).

I dag legger Norsk elbilforening fram rapporten: Ladeklart Norge 2025 – En kur mot ladeangst. Her peker Elbilforeningen på at hurtiglading må gjøres enkelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil. Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet.

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Må dekke hele landet

Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning og en økende køproblematikk. Det må bygges hurtigladere på minst hver femte mil langs hele fylkesveinettet.

I dag er det flere steder hvor det ikke er lønnsomt for ladeoperatørene å installere eller drifte hurtigladestasjoner grunnet høye kostnader i anleggsbidrag og nettleie. Tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet er nødvendig dersom man skal oppnå en nasjonal dekning av hurtigladere.

Dette forteller undersøkelsen:

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen, og her ser du noen av resultatene:

 • 80 % av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at laderen ikke virket når de skulle hurtiglade. 46 % av disse opplever av og til at laderen ikke virker, mens 14 % opplever ofte at laderen ikke virker.
 • 86 % har opplevd kø på hurtigladestasjonen. Nesten 30 % av disse opplever ofte at det er kø.
 • Kø på hurtigladestasjonen er det alternativet flest oppgir som den største utfordringen med hurtiglading.
  24 % synes at mangel på hurtigladere er den største utfordringen og 18 % oppgir at feil på hurtigladeren som hindrer en fra å lade, er den største utfordringen med hurtiglading.
 • På tross av høye andeler som opplever kø og driftsproblemer på hurtigladestasjonene, så er det kun 11 % som oppgir at de har vurdert å selge elbilen sin på grunn av utfordringer med lading.

Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.

Elbilforeningens krav til tiltak:

 • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
 • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
 • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
 • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
 • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
 • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
 • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen
 • Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.

– Fremtidens ladeløsning for elbiler i Østfold

Sammen med et bredt konsortium av energi- og teknologiselskaper, forskningspartnere og Sarpsborg kommune skal Smart Innovation Norway bygge et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019 på Grålum, kalt «Inspiria Charge Court».

Fortsätt läsa – Fremtidens ladeløsning for elbiler i Østfold

Spørsmål og svar: Lading for ferskinger

Fersk elbileier eller lurer du bare på hva som gjelder for hjemmelading? Her får du svar på noen grunnleggende spørsmål.

En stor del av Elbilforeningens medlemsrådgivning handler om lading. Veldig mange av spørsmålene foreningen får, er relatert til hjemmelading.

Elbilforeningens siste medlemsundersøkelse, viste at 63 prosent fortsatt bruker jordet husholdningskontakt, mens 29 prosent har anskaffet hjemmeladestasjon (Type 2). Ytterligere tre prosent svarte at de bruker industrikontakt.

I de følgende svarene har Elbilforeningen forsøkt å holde det enkelt. Sentrale begreper som Mode 2 og Mode 3 Type 2 (kabel vist på hovedbilde) er likevel forklart kort underveis.

Kan man lade elbil eller ladbar hybrid med kabel gjennom vinduet fra vanlig stikkontakt i stua eller på soverommet?

Nei. Men dersom du ha tilgang til strøm: Ingen kan sove på det aktuelle rommet, og særlig ikke små barn. Årsaken er at et eventuelt branntilløp kan få fatale følger. Bruk av skjøteledning bør også unngås, i likhet med stikkontakter som ikke er jordet.

Dersom du er på besøk eller på reise, er det imidlertid ikke noe problem å «nødlade» fra en jordet husholdningskontakt, på husvegg eller i garasje.

Ståle Frydenlund / elbil.no

Før du lader, bør du sjekke at stikkontakten er i god stand.  Under ladeprosessen bør kontakten sjekkes for varmgang etter to timer.  Hvis den kjennes ubehagelig varm; trekk ut støpselet og ta på stiftene.  Brenner du deg på fingrene, må ladingen avsluttes.

En ubrutt kurs fra sikring til kontakt er en definitiv fordel; altså at kabelen ikke går igjennom koblingsbokser eller forsyner andre apparater som trekker strøm fra samme kurs (kan gi varmgang, sikringsbrudd og avbrutt lading).

Hva er minimumskravet for å lade bilen trygt og lovlig?

Dersom man tar i bruk en eksisterende jordet stikkontakt til daglig lading av elbil, er det ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å regne som en bruksendring. Da må kursen oppgraderes med

Magne Storebø / elbil.no

jordfeilbryter type B, samt at kursen skal ha maks 10A sikring.

Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for industrikontakt (CEE/EN 309). Enkelte elbilmodeller kan lade via slik kontakt med originalt utstyr, og dette regnes som nest beste løsning.

Husk også at Mode 2-styringsenheten (populært kalt «kladden», som blant annet sjekker at det er god nok jording i anlegget før ledningen spenningssettes) må avlastes. Lading som på dette bildet må unngås.

Grunnen er at en husholdningskontakt ikke er godkjent for mer enn 0,5 kilo hengende vekt, og varmgang (som nevnt i forrige punkt) kan forekomme dersom «kladden» ikke avlastes.

Hva er optimal lading av elbil?

Elbilforeningen anbefaler alle som har elbil eller ladbar hybrid å investere i en skikkelig hjemmeladestasjon (på fagspråket kalt Mode 3 Type 2). Dette er dagens optimale løsning for hjemmelading.

 • I slike ladestasjoner har elektronikken fra klassiske ladekabler (nevnte Mode 2) «flyttet inn». Altså trengs ikke lenger styringselektronikk i kabelen, som dermed også blir rimeligere i innkjøp.
 • Type 2-kontakten er robust, og teknologien gir både sikker og effektiv lading (i praksis minst 60 prosent raskere enn via jordet husholdningskontakt). Den avbryter dessuten ved feil, og kan kommunisere eventuelle feilmeldinger i realtid (dersom den settes opp for å gjøre det).
 • Vanlig ladefart via en slik hjemmeladestasjon er 3,6 kW/16 A. Den kan f.eks lade en ny Volkswagen e-Golf (med 31,5 kWh netto batterikapasitet) på rundt ti timer. En ladbar hybrid som Golf GTE lades på rundt 2,5 timer.

Petter Haugneland / elbil.no

Ved hjemmelading kan man med denne teknologien få ladefart opp til 22 kW (dette krever såkalt TN-nett med 400 volt spenning; standarden i Norge er såkalt IT med 230 V).

Er det store variasjoner fra modell til modell?

Ved lading av ulike elbilmodeller med jordet husholdningskontakt kan strømtrekket typisk variere mellom 8 og 13A (dersom man lader via en vanlig 16A-kurs) avhengig av modell (og på enkelte Mode 2-kabler kan man også justere strømtrekket).

Normen er begrensning til 10A med original Mode 2-ladekabel, og i praksis blir ladeeffekten da 9A.

Elbilforeningen anbefaler at man over en vanlig husholdningskontakt, dersom man er henvist til å bruke en slik, nøyer seg med å trekke 8A (hvis mulig).

Er det forskjell på elbil og ladbar hybrid når det gjelder krav til strømkilde?

Nei, rent bortsett fra at de fleste ladbare hybrider har ombordlader (AC) som trekker maks 3,6 kW/16A. Dette er vanlig også for mange elbiler, men enkelte kommer med ombordlader opp til 22 kW AC (400V/32A).

Ståle Frydenlund / elbil.no

Blant modellene som selges i dag er det kun Renault Zoe som kan ta imot denne strømstyrken ved hjemmelading. Tesla tilbød også dette tidligere, men har i dag 11 kW (400V/16A) som standard, med 16,5 kW (400V/24A) som tilvalg.

PS. En ombordlader (likeretter) gjør i praksis om nettets vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC), som batteriet har.

Hva bør man tenke på når man velger ladeløsning?

De sentrale faktorene er sikkerhet og effektivitet – i den rekkefølgen. En hjemmeladestasjon med Type 2-kontakt er svært sikker, og Elbilforeningen vet ikke om noen uheldige hendelser ved bruk av slike.

I tillegg gir altså en slik ladestasjon mulighet til å lade raskere enn med «gammeldags» utstyr (les: Mode 2 og jordet husholdningskontakt).

I løpet av et par ettermiddagstimer kan man dermed (ved behov) få den ekstra rekkevidden man trenger til kjøring på kvelden.

Mange elektrikere tilbyr å installere hjemmeladestasjoner. Er dette fornuftig, sett i forhold til kostnaden? Kan det øke boligens verdi?

Petter Haugneland / elbil.no

Over fem prosent av landets personbiler er elbiler. En økende andel kjører ladbare hybrider. Da er det åpenbart at eierne også ønsker lademuligheter.

Ved kjøp av bolig vil de være interessert i om det er ferdig opplegg for lading. En hjemmeladestasjon med Type 2-kontakt (bildet) er i så måte særlig attraktivt, og kan til syvende og sist bli utslagsgivende i en budrunde.

Dette er også et budskap skeptiske styreledere i borettslag og sameier gjerne forstår, når det kommer spørsmål om å få på plass ladestasjoner. Om de ikke forstår behovet for lading, forstår de vanligvis potensiell verdiøkning og -tap.

Elbilforeningens råd er derfor å se på en hjemmeladestasjon som en investering i boligen, og ikke en merkostnad ved kjøp av bilen.

Så snart som mulig mener Elbilforeningen også at ladepunkt (dedikert hjemmeladestasjon og aktuell ladeeffekt) må inn som egen variabel i boligannonser på finn.no.

Da kan eiere av elbiler og ladbare hybrider enkelt finne ut av om boligen eller leiligheten er tilrettelagt med hjemmeladestasjon.

Fortsätt läsa Spørsmål og svar: Lading for ferskinger

Lure tips om lading av elsykkel

Lurer du på hvordan du skal lade elsykkelen din, eller hvordan du skal oppbevare batteriet. Her er ti lure tips.

1.Sørg for at batteriet er fulladet ved starten av en lengre tur. Det betyr at du bør ha laderutiner. La det gå automatikk i at du tar ut batteriet når du kommer hjem, og legger det til lading. Gjerne på et fast sted.

2. Er du bekymret for om batteriet holder på hele turen? Vel, du kan tråkke hardere. Det er fristende å kjøre på maks-modus for hjelpemotoren (det går fortest også). Men mer bruk av muskler betyr mindre belastning på batteriet – og du kan sykle lenger. Variasjon er godt for deg – og batteriet.

3. Batterier har best av ikke å bli full-ladet hver gang. Det er best for batteriet om det ikke ligger over lang tid med 100 prosent oppladet batteri.  Skal det ligge en stund, la det være 80 prosent kapasitet i batteriet.

4. Kjøp ekstra lader. Har du lang pendler-rute og mange ærender og ekstraturer i løpet av en dag, kan det være greit å ha tilgang på en ekstra lader på jobb.

5. Kjøp ekstra batteri. Det å ha ekstra batteri med, kan være nyttig på ekstra lange turer, for eksempel hvis du er på lang ferietur og ikke har mulighet til å lade underveis. Men husk – ofte er ekstra batteri (unødvendig) dyrt.

6. Pump opp dekkene. Det kan være stor forskjell i energibruken (både for deg og for batteribruken) med lite og mye luft i dekkene. Husk også at dekkstrukturen vil ha betydning for rullemotstand og dermed energibruk.

7. Bytt batteri. Batterier svekkes med tiden. Her er det stor forskjell mellom de ulike typene (og avhengig av bruk), Dersom batteriet svekkes stadig fortere ved bruk, ta kontakt med leverandøren. Rekkevidden er viktig og blir den for kort, så må batteriet skiftes.

8. Jevnlig vedlikehold av sykkel. Blant annet vil oljing av kjeden være viktig hvis du har en motor som drives gjennom pedalene på sykkelen. En godt oljet kjede vil forbedre tråkket og dermed effektiviteten. Ta på olje, la den sitte i noen minutter før du tørker av overflødig olje med en klut.

9. Regenerering av batteri? Noen sykler har innebygd opplading av batteri. Vanligvis i form av en sensor.(Men det diskuteres hvor effektiv en slik regenerering faktisk er.)

10. Ta vare på batteriene! Batteriet har best av å oppbevares i romtemperatur eller lavere.

Elbil eller ikke? Sjekk mulighetene!

Lurer du på om du skal kjøpe elbil? Er du usikker på hvilken som passer? Her får du tips.

Elbil er i vinden som aldri før og salget bare øker. Mange vurderer å kjøpe elbil ved neste bilkjøp. Spørsmålene er mange for dem som ikke har elbil.

Sjekk behov
Sjekk hvilke behov du har. Mange kjører bilen korte avstander hver dag, men mange kjøper bil for å ha på langturene i helger og ferie. Kanskje er det slik at du kan leie bil når du trenger den på langtur?
Enkelte forhandler tilbyr deg også å låne fossilbil på de lengre turene. Da er det eneste som trengs litt planlegging av de turene du skal ha.

Her er en sjekkliste på hva du bør tenke på før kjøp: http://elbil.no/elbil-2/sjekkliste-elbil/

Hvilken passer best?
Elbilforeningen har den beste oversikt over bilene som finnes og listen oppdateres hele tiden. Her kan du se de ulike typene og forskjellene på dem:

http://elbil.no/elbil-2/elbiler-idag/

Lading
Nå bygges hurtigladere ut over hele Norge. Men det er billigst for deg om du kan lade bilen hjemme. Har du ikke mulighet til lading der du bor, bør du enten skaffe deg det eller vente med kjøpet.
(Mange elbilister har valgt å installere solceller på taket for å være selvforsynt med strøm, og synes det er ekstra stas.)

http://elbil.no/lading/slik-lader-du-din-elbil/
Økonomi
Mange vet at elbiler er billigere enn andre biler, blant annet fordi den er fritatt for merverdiavgift ved salg. Men mange er ikke klar over at driftskostnadene er langt lavere enn fossilbiler. Så totalkostnadene ved elbil er svært lave, selv når du lånefinansierer ny bil.
http://elbil.no/slik-sparer-du-penger-pa-elbilservice/

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.