Borettslag og sameier i Viken kan få gratis laderåd

Fylkestinget i Viken har vedtatt å bevilge 6,5 millioner ekstra til støtte til lading i borettslag. Der kan man også søke om støtte til rådgiving, og da kan man velge den rådgiveren man vil. Elbilforeningen og fylkeskommunen samarbeider gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri2030, og det gjør at man kan få gratis rådgiving ved å kontakte Elbilforeningen.

Fortsätt läsa Borettslag og sameier i Viken kan få gratis laderåd

Spørsmål og svar: Lading for ferskinger

Fersk elbileier eller lurer du bare på hva som gjelder for hjemmelading? Her får du svar på noen grunnleggende spørsmål.

En stor del av Elbilforeningens medlemsrådgivning handler om lading. Veldig mange av spørsmålene foreningen får, er relatert til hjemmelading.

Elbilforeningens siste medlemsundersøkelse, viste at 63 prosent fortsatt bruker jordet husholdningskontakt, mens 29 prosent har anskaffet hjemmeladestasjon (Type 2). Ytterligere tre prosent svarte at de bruker industrikontakt.

I de følgende svarene har Elbilforeningen forsøkt å holde det enkelt. Sentrale begreper som Mode 2 og Mode 3 Type 2 (kabel vist på hovedbilde) er likevel forklart kort underveis.

Kan man lade elbil eller ladbar hybrid med kabel gjennom vinduet fra vanlig stikkontakt i stua eller på soverommet?

Nei. Men dersom du ha tilgang til strøm: Ingen kan sove på det aktuelle rommet, og særlig ikke små barn. Årsaken er at et eventuelt branntilløp kan få fatale følger. Bruk av skjøteledning bør også unngås, i likhet med stikkontakter som ikke er jordet.

Dersom du er på besøk eller på reise, er det imidlertid ikke noe problem å «nødlade» fra en jordet husholdningskontakt, på husvegg eller i garasje.

Ståle Frydenlund / elbil.no

Før du lader, bør du sjekke at stikkontakten er i god stand.  Under ladeprosessen bør kontakten sjekkes for varmgang etter to timer.  Hvis den kjennes ubehagelig varm; trekk ut støpselet og ta på stiftene.  Brenner du deg på fingrene, må ladingen avsluttes.

En ubrutt kurs fra sikring til kontakt er en definitiv fordel; altså at kabelen ikke går igjennom koblingsbokser eller forsyner andre apparater som trekker strøm fra samme kurs (kan gi varmgang, sikringsbrudd og avbrutt lading).

Hva er minimumskravet for å lade bilen trygt og lovlig?

Dersom man tar i bruk en eksisterende jordet stikkontakt til daglig lading av elbil, er det ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å regne som en bruksendring. Da må kursen oppgraderes med

Magne Storebø / elbil.no

jordfeilbryter type B, samt at kursen skal ha maks 10A sikring.

Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for industrikontakt (CEE/EN 309). Enkelte elbilmodeller kan lade via slik kontakt med originalt utstyr, og dette regnes som nest beste løsning.

Husk også at Mode 2-styringsenheten (populært kalt «kladden», som blant annet sjekker at det er god nok jording i anlegget før ledningen spenningssettes) må avlastes. Lading som på dette bildet må unngås.

Grunnen er at en husholdningskontakt ikke er godkjent for mer enn 0,5 kilo hengende vekt, og varmgang (som nevnt i forrige punkt) kan forekomme dersom «kladden» ikke avlastes.

Hva er optimal lading av elbil?

Elbilforeningen anbefaler alle som har elbil eller ladbar hybrid å investere i en skikkelig hjemmeladestasjon (på fagspråket kalt Mode 3 Type 2). Dette er dagens optimale løsning for hjemmelading.

  • I slike ladestasjoner har elektronikken fra klassiske ladekabler (nevnte Mode 2) «flyttet inn». Altså trengs ikke lenger styringselektronikk i kabelen, som dermed også blir rimeligere i innkjøp.
  • Type 2-kontakten er robust, og teknologien gir både sikker og effektiv lading (i praksis minst 60 prosent raskere enn via jordet husholdningskontakt). Den avbryter dessuten ved feil, og kan kommunisere eventuelle feilmeldinger i realtid (dersom den settes opp for å gjøre det).
  • Vanlig ladefart via en slik hjemmeladestasjon er 3,6 kW/16 A. Den kan f.eks lade en ny Volkswagen e-Golf (med 31,5 kWh netto batterikapasitet) på rundt ti timer. En ladbar hybrid som Golf GTE lades på rundt 2,5 timer.

Petter Haugneland / elbil.no

Ved hjemmelading kan man med denne teknologien få ladefart opp til 22 kW (dette krever såkalt TN-nett med 400 volt spenning; standarden i Norge er såkalt IT med 230 V).

Er det store variasjoner fra modell til modell?

Ved lading av ulike elbilmodeller med jordet husholdningskontakt kan strømtrekket typisk variere mellom 8 og 13A (dersom man lader via en vanlig 16A-kurs) avhengig av modell (og på enkelte Mode 2-kabler kan man også justere strømtrekket).

Normen er begrensning til 10A med original Mode 2-ladekabel, og i praksis blir ladeeffekten da 9A.

Elbilforeningen anbefaler at man over en vanlig husholdningskontakt, dersom man er henvist til å bruke en slik, nøyer seg med å trekke 8A (hvis mulig).

Er det forskjell på elbil og ladbar hybrid når det gjelder krav til strømkilde?

Nei, rent bortsett fra at de fleste ladbare hybrider har ombordlader (AC) som trekker maks 3,6 kW/16A. Dette er vanlig også for mange elbiler, men enkelte kommer med ombordlader opp til 22 kW AC (400V/32A).

Ståle Frydenlund / elbil.no

Blant modellene som selges i dag er det kun Renault Zoe som kan ta imot denne strømstyrken ved hjemmelading. Tesla tilbød også dette tidligere, men har i dag 11 kW (400V/16A) som standard, med 16,5 kW (400V/24A) som tilvalg.

PS. En ombordlader (likeretter) gjør i praksis om nettets vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC), som batteriet har.

Hva bør man tenke på når man velger ladeløsning?

De sentrale faktorene er sikkerhet og effektivitet – i den rekkefølgen. En hjemmeladestasjon med Type 2-kontakt er svært sikker, og Elbilforeningen vet ikke om noen uheldige hendelser ved bruk av slike.

I tillegg gir altså en slik ladestasjon mulighet til å lade raskere enn med «gammeldags» utstyr (les: Mode 2 og jordet husholdningskontakt).

I løpet av et par ettermiddagstimer kan man dermed (ved behov) få den ekstra rekkevidden man trenger til kjøring på kvelden.

Mange elektrikere tilbyr å installere hjemmeladestasjoner. Er dette fornuftig, sett i forhold til kostnaden? Kan det øke boligens verdi?

Petter Haugneland / elbil.no

Over fem prosent av landets personbiler er elbiler. En økende andel kjører ladbare hybrider. Da er det åpenbart at eierne også ønsker lademuligheter.

Ved kjøp av bolig vil de være interessert i om det er ferdig opplegg for lading. En hjemmeladestasjon med Type 2-kontakt (bildet) er i så måte særlig attraktivt, og kan til syvende og sist bli utslagsgivende i en budrunde.

Dette er også et budskap skeptiske styreledere i borettslag og sameier gjerne forstår, når det kommer spørsmål om å få på plass ladestasjoner. Om de ikke forstår behovet for lading, forstår de vanligvis potensiell verdiøkning og -tap.

Elbilforeningens råd er derfor å se på en hjemmeladestasjon som en investering i boligen, og ikke en merkostnad ved kjøp av bilen.

Så snart som mulig mener Elbilforeningen også at ladepunkt (dedikert hjemmeladestasjon og aktuell ladeeffekt) må inn som egen variabel i boligannonser på finn.no.

Da kan eiere av elbiler og ladbare hybrider enkelt finne ut av om boligen eller leiligheten er tilrettelagt med hjemmeladestasjon.

Fortsätt läsa Spørsmål og svar: Lading for ferskinger

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.