Mer elektrisk i kommunene

Flere og mer konkrete prosjekter i kommunene rettes nå mot elbil og elsykkel. – Gledelig, og dette vil få merkbare resultater, sier Erik Lorentzen, fagsjef i Norsk elbilforening.

Saken ble først publisert på www.elbil.no.

Nærmere 150 millioner er i 2018 delt ut til kommuner og fylkeskommuner av potten Klimasats-midler.

Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Mer midler til elbil og elsykkel

I overkant av 40 millioner er tildelt prosjekter som handler om elsykkel og elbiler, og totalt 91 prosjekter av 252 tildelinger går til disse formålene. Og det gis faktisk totalt mer penger til sykkelprosjekter (22 millioner) enn til elbilprosjekter (18 millioner). Andre prosjekter som handler om elektrifisering, som landsstrøm og anleggsmaskiner er holdt utenfor.

– Vi ser at det gis støtte til konkret satsing på elektrisk transport, som lading av tjenestebiler, uttesting av elektriske varebiler, elsykler til utlån samt tryggere sykkelparkering.  Mye av dette ville ikke blitt realisert i kommunene uten denne støtten fra Klimasats, mener Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Han viser også til at enkelte kommuner også tester ut nyheter som bidrar til erfaringer kan overføres til andre, som Stavanger kommunes innovative stolpelading, og Oslos kommunes uttesting av den norsk-produserte Paxster.

Kommunene trenger bistand

Prosjekter i alle fylker får støtte, tilsammen  252 ulike tilsagn fordelt på 233 prosjekter og 21 interkommunale nettverk.

– Elektrisk mobilitet er i støtet, men vi får henvendelse fra mange kommuner som trenger bistand og vår kompetanse både i utformingen av søknader og når det handler om realisering av ulike prosjekter. Det er fint at det finnes tilskuddsordninger som gjør at det oppleves som tryggere økonomisk for kommunene å gjennomføre elektrifisering, påpeker Lorentzen.

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene». Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.