Elbilforeningen vil ta ladegrep

Krever tilrettelegging for 8000 nye hurtigladere innen 2025. Behovet er skrikende, viser ny undersøkelse.

80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse.

– Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Kjenner ladehverdagen på kroppen

– Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet. Skal alle ha elbil må vi ha en infrastruktur som støtter dette og det krever innsats, understreker generalsekretæren i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening krever riktig medisin mot ladeangst, og mener derfor at det bør etableres store ladeparker langs veiene, at alle fellesgarasjer bør få tilskudd til infrastruktur for elbiler og at alle kommuner bør ha minst to hurtigladere.

Avgjørende: Enkelt og tilgjengelig

Laderapport fra Norsk elbilforening
Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst. Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf).

I dag legger Norsk elbilforening fram rapporten: Ladeklart Norge 2025 – En kur mot ladeangst. Her peker Elbilforeningen på at hurtiglading må gjøres enkelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil. Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet.

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Må dekke hele landet

Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning og en økende køproblematikk. Det må bygges hurtigladere på minst hver femte mil langs hele fylkesveinettet.

I dag er det flere steder hvor det ikke er lønnsomt for ladeoperatørene å installere eller drifte hurtigladestasjoner grunnet høye kostnader i anleggsbidrag og nettleie. Tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet er nødvendig dersom man skal oppnå en nasjonal dekning av hurtigladere.

Dette forteller undersøkelsen:

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen, og her ser du noen av resultatene:

 • 80 % av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at laderen ikke virket når de skulle hurtiglade. 46 % av disse opplever av og til at laderen ikke virker, mens 14 % opplever ofte at laderen ikke virker.
 • 86 % har opplevd kø på hurtigladestasjonen. Nesten 30 % av disse opplever ofte at det er kø.
 • Kø på hurtigladestasjonen er det alternativet flest oppgir som den største utfordringen med hurtiglading.
  24 % synes at mangel på hurtigladere er den største utfordringen og 18 % oppgir at feil på hurtigladeren som hindrer en fra å lade, er den største utfordringen med hurtiglading.
 • På tross av høye andeler som opplever kø og driftsproblemer på hurtigladestasjonene, så er det kun 11 % som oppgir at de har vurdert å selge elbilen sin på grunn av utfordringer med lading.

Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.

Elbilforeningens krav til tiltak:

 • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
 • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
 • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
 • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
 • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
 • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
 • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen
 • Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.

Storsatsning på laddstolpar i Uddevalla kommun

Nu drar Uddevalla Energi igång med utbyggnaden av den publika laddningen i kommunen. De kommande 18 månaderna ska 80 laddplatser och en solcellspark att byggas på strategiska platser.

– Vi vill finnas på Kampenhof med nära till näringsliv och affärer, vid idrottsanläggningar och simhallen. Sedan siktar vi på Laxbutiken vid Ljungskile och ut mot Landbadet, Gustafsberg. Det är den första etappen som vi hoppas hinna med i år, den andra är inte helt spikad ännu, berättar Krister Hillefors affärsområdeschef för elnät.

 

Vill driva omställning

Antalet laddstolpar i satsningen kan utökas om Uddevalla Energi får sina ansökningar om klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet, godkända. Men 40 laddstolpar med två laddpunkter vardera, blir det oavsett, eftersom bolaget aktivt vill uppmuntra till en omställning till nollutsläppsfordon.

– Vi gör satsningen för att det ska vara enkelt att ladda. Man ska känna att det går att köra på el redan idag. Just nu känns det som att hela bilbranschen är inställd på att leverera laddbara fordon. Och ju fler som köper ju billigare blir det. Om fem, sex år kan elbil vara billigare än bränslebil.

 

Solcellspark för elproduktion

Parallellt med laddstolpsutbyggnaden kommer Uddevalla Energi att investera i en solcellspark om 1,6 hektar utmed E6:an vid Forshälla Holmen.  Elen därifrån ska räcka till att producera el för att driva 150 elbilar som kör 1000 mil per år

– Ska vi göra en omställning måste vi också bygga fossilfri elproduktion, så det är en satsning för miljön som också har ett marknadsföringssyfte – Ladda din bil med solel, det minst miljöpåverkande bränslet man kan ha.

 

Egna fordonsflottan fossilfri

Uddevalla Energi arbetar också med el, biogas och HVO i sin egen fordonsflotta och är ett av de företag som redan signerat Fossilfritt 2030-budkavlen. Att jobba med omställningen till fossiloberoende är givande, menar Krister Hillefors.

– Det är jätteroligt, för det är en viktig satsning och ett roligt projekt att jobba med, säger han.

 

Att försöka rädda världen, en bra affär

Att ställa om till fossilfrihet är inte bara bra för miljön, det är bra för affärerna också. Det menar ICA-handlarna i Färgelanda, vars miljöengagemang sprider ringar på vattnet långt utanför butikens väggar.

Vi träffar Daniel Larsson som tillsam­mans med sin bror Magnus Larsson driver ICA Supermarket i den lilla dalsländska orten Färgelanda.
– Som ICA-handlare får man ju bestämma mycket själv, och vi har ju gjort det vi tycker är bäst här i Färgelanda.

Båda bröderna har ett stort natur- och miljöintresse och när de tog över butiken från föräldrarna för några år sedan insåg de att det fanns möjligheter att minska både klimatavtryck och onödiga utgifter.
– Vi började för fem – sex år se­dan att titta på hur vi påverkade klimatet. Vi kollade på elbilar, nu har brorsan redan kört två, och jag är inne på min första. Sedan, när man pratar om en butiks största miljöpåverkan, så är det vår elförbrukning, så det var naturligt att börja där.

Sprider ringar på vattnet

I dag har hela butiken ledbelysning och smarta styrsystem för värme, kyla och ventilation. Förra sommaren installerade de också 160 solcellspaneler på butikens tak som producerar motsvarande 15 procent av årsförbrukningen. De samlade åtgärderna minskar elkostnaderna med upp mot ett par hundratusen per år. Men miljöengagemanget i butiken skapar inte minst nöjda kunder och gör att ICA-butiken i Färgelanda låter höra om sig långt utanför lokalsamhället.
– De flesta kunder tycker att det är väldigt roligt med vårt engagemang och andra företag runt omkring frågar oss om råd och tips om olika miljöinvesteringar. Sedan har vi även börjat sprida ringar på vattnet inom ICA, där vi be­rättar att det finns mycket varje butik kan göra.

 

Lottar ut elbil till kunderna

Nu tar bröderna ytterliga­re ett steg för att marknadsföra sitt miljötänk och få fler att använda laddstolparna vid butiken – de leasar en elbil och låter kunderna tävla om att få provköra bilen ett par dagar var under hela sommaren.

– Vi har märkt det inte är så många bilhand­lare som har elbilar hemma, så det kan vara svårt att få provköra. Vår bil kommer att vara fullsmockad med reklam och röra sig bland våra kunder, så det är ett kul reklamjippo med en fin miljöanknytning, där man får se att en elbil funkar redan i dag.

Daniel Larsson är övertygad om att han och brodern har slagit in på rätt väg. Nu hoppas de att många fler företagare följer med i om­ställningen och skriver under budkaveln om fossilfri fordonsflotta 2030.
– Vi ska rädda världen, då måste alla vara med.

 

Klicka här om du också vill delta i Fossilfri 2030 med ditt företag

Den här artikeln publiceras också i Gröna Bilisters tidning Trafik & Miljö där du kan läsa mer om Fossilfri 2030, projektet Hela gröna vägen och en mängd andra spännande nyheter från snabbt föränderliga mobiltetsfronten.

Nu kan du ladda elbilen i Ed!

Dals-Ed satsar på laddstolpar för elbilar. Två har redan byggts i centrala Ed och fler kan det bli när efterfrågan ökar.

– Det är steg i rätt riktning på väg mot gränsregionens mål att ha fossilfria transporter 2030, säger kommunens utvecklingsstrateg Christian Nilsson i Dals-Ed. 

De nya laddstolparna byggs i samarbete med InCharge, ett av Europas största laddnät och bredvid att underlätta för omställningen till en fossilfri fordonsflotta, så räknar kommunen med att det kan öka ortens attraktivitet som besöksmål.

– Det möter trycket från Norge där det finns mycket elbilar. Nu kan de ladda sina bilar medan de handlar, så det ökar vår attraktivitet och det är bra, säger kommunens utvecklingsstrateg, Christian Nilsson.

En tredje laddstolpe redan i höst

Laddstolparna, med två uttag vardera, finns bakom biblioteket och vid kommunhuset i Dals-Ed. När pendelparkeringen vid busstationen färdigställs i höst, kommer en tredje laddstolpe att ställas upp. Byggnationerna som möjliggörs också genom delfinansiering från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

Förutsättning för fler laddbara fordon

Gröna Bilister välkomnar Dals-Eds och InCharges nya laddstolpar.

– Laddinfrastrukturen är en förutsättning för att öka andelen el- och laddbara fordon i kommunen, säger Martin Prieto Beaulieu, presstalesman på Gröna Bilister.

Gröna Bilister har länge betonat vikten av kommunernas arbete i omställningen mot fossilfria transporter.

– Detta är ett litet steg för Dals-Eds kommun men en del av ett jättekliv för Fyrbodal och de norska samarbetspartners Östfold och Follo, som siktar på att bli världens första fossilfria region år 2030, avslutar Martin med glimten i ögat.

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.