Bilen - Bränslet - Beteendet

Kartläggning - Informationsspridning - Support & rådgivning

Vårt arbete för en fossilfri gränsregion

Genom samarbetet i projektet Infragreen 2014 skrev samtliga kommuner i gränsregionen Fyrbodal, Østfold, Follo, under på att de ska vara fossilfria 2030. Det innebär en kraftfull grund att bygga vidare på. Få andra regioner i Europa har en sådan stark politisk förankring.

Inom kommunerna

I vårt nuvarande Interregprojekt Fossilfri gränsregion 2030, bygger vi vidare genom att konkret ta de steg som behövs till fossilfrihet. Kommunerna har en central roll i omställningen till fossilfrihet, inte minst som arbetsgivare och genom den påverkansmöjlighet de har vad gäller inköp och upphandling. Tillsammans är kommunerna en gigantisk marknadsaktör som köper varor och tjänster för 500 miljarder kronor per år, varav transporter av både gods och människor är betydande.

Inom näringslivet

Vi vänder oss också aktivt till det lokala näringslivet. Insatserna ska leda till en ökad användning av fordon som drivs av förnybara, klimatneutrala drivmedel, samt utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning. Det handlar även om att stimulera till att upptäcka och skapa affärer i form av nya tjänster och produkter i omställningens spår.

Konkret omställning

Om förra satsningen handlade om att skapa goda exempel och sätta mål, handlar det denna gång om att växla upp så att förändringar genomförs och får genomslag. Omställningen har redan börjat. Kommunerna i vårt område byter successivt till fossilfria fordon, antalet laddstationer ökar varje månad, och det finns konkreta planer för utbyggnad av nya tankställen för biogas.

Projektet växlar nu upp så att förändringar genomförs och får genomslag. Kommunerna i gränsregionen byter successivt till fossilfria fordon, antalet laddstationer ökar och det finns konkreta planer för utbyggnad för biogas. Förutom arbetet med kommunerna kommer projektet arbeta med omställningen till fossilfria arbetsmaskiner samt utökandet av elcyklar.

Förutom den konkreta och kraftfulla förändring som redan pågår ska vi säkerställa att det finns en strategi för hur kommunerna i gränsregionen ska nå fossilfrihet 2030.

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.