Elbilforeningen vil ta ladegrep

Krever tilrettelegging for 8000 nye hurtigladere innen 2025. Behovet er skrikende, viser ny undersøkelse.

80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse.

– Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Kjenner ladehverdagen på kroppen

– Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet. Skal alle ha elbil må vi ha en infrastruktur som støtter dette og det krever innsats, understreker generalsekretæren i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening krever riktig medisin mot ladeangst, og mener derfor at det bør etableres store ladeparker langs veiene, at alle fellesgarasjer bør få tilskudd til infrastruktur for elbiler og at alle kommuner bør ha minst to hurtigladere.

Avgjørende: Enkelt og tilgjengelig

Laderapport fra Norsk elbilforening
Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst. Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf).

I dag legger Norsk elbilforening fram rapporten: Ladeklart Norge 2025 – En kur mot ladeangst. Her peker Elbilforeningen på at hurtiglading må gjøres enkelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil. Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet.

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Må dekke hele landet

Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning og en økende køproblematikk. Det må bygges hurtigladere på minst hver femte mil langs hele fylkesveinettet.

I dag er det flere steder hvor det ikke er lønnsomt for ladeoperatørene å installere eller drifte hurtigladestasjoner grunnet høye kostnader i anleggsbidrag og nettleie. Tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet er nødvendig dersom man skal oppnå en nasjonal dekning av hurtigladere.

Dette forteller undersøkelsen:

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen, og her ser du noen av resultatene:

 • 80 % av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at laderen ikke virket når de skulle hurtiglade. 46 % av disse opplever av og til at laderen ikke virker, mens 14 % opplever ofte at laderen ikke virker.
 • 86 % har opplevd kø på hurtigladestasjonen. Nesten 30 % av disse opplever ofte at det er kø.
 • Kø på hurtigladestasjonen er det alternativet flest oppgir som den største utfordringen med hurtiglading.
  24 % synes at mangel på hurtigladere er den største utfordringen og 18 % oppgir at feil på hurtigladeren som hindrer en fra å lade, er den største utfordringen med hurtiglading.
 • På tross av høye andeler som opplever kø og driftsproblemer på hurtigladestasjonene, så er det kun 11 % som oppgir at de har vurdert å selge elbilen sin på grunn av utfordringer med lading.

Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.

Elbilforeningens krav til tiltak:

 • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
 • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
 • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
 • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
 • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
 • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
 • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen
 • Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.

Gränsregion utan räckviddsångest

Under Hela gröna vägens tre år har utvecklingen för elbilar tagit stora kliv framåt. Utbyggnaden av laddpunkter går nu allt snabbare i vår gränsregion. Antalet elbilsmodeller ökar och många har minst 40 mils räckvidd. Lägre inköpspris och låga driftskostnader gör dessutom att fler har råd att köpa elbil.

2018 är året när biltillverkarna på allvar börjat konkurrera med nya elbilsmodeller. Med effektivare batterier ger de nya modellerna väsentligt längre räckvidd, flera har en reell körsträcka på 40 mil. Det större utbudet av elbilar innebär också att priset för en ny elbil är överkomligt för en större kundgrupp. Med Sveriges nya klimatbonus kan priset för en ny elbil mycket väl hamna på samma nivå som en ny diesel- eller bensinbil.

Elbilens totalkostnad

– Allt fler inser att man behöver räkna på totalkostnaden för en elbil, inte bara inköpspriset utan även driftskostnaderna. Då kan elbilen vara ett mer ekonomiskt alternativ än vad många tror, förklarar Maria Aronsson, projektledare för Hela gröna vägen.

– Drivmedelskostnaden för en elbil är bara cirka 2 kr per mil. Dessutom är servicekostnaderna betydligt lägre eftersom elmotorn har få rörliga delar. Det innebär färre reparationer, inga årliga oljebyten, längre intervall mellan byten av bromsbelägg med mera.

Norge är elbilstätast

Sedan det nya Bonus-malus-systemet infördes i Sverige i juli 2018 märks en tydlig ökning av antalet sålda elbilar, både rena elbilar och laddhybrider. Statistik från Powercircle visar att elbilsförsäljningen i Sverige hade ökat med drygt 50 procent i början av december 2018 (jämfört med motsvarande månad 2017). I Norge har andelen eldrivna bilar ökat successivt i nybilsförsäljningen under senare år. Hösten 2018 slogs ett nytt rekord i Norge – nästan hälften av alla nyregistrerade bilar var elbilar.  Norges generösa styrmedel för elbilar har resulterat i att landet blivit elbilstätast i världen.

– Strax före årsskiftet 18/19 fanns det totalt cirka 900 elbilar och laddhybrider i Fyrbodals kommuner. Motsvarande statistik för Östfold och Follo visade att omkring 14 000 eldrivna bilar var i trafik, konstaterar Maria.

Tätare avstånd mellan laddpunkter

Samtidigt har avståndet mellan de publika laddpunkterna i Fyrbodal, Follo och Östfold blivit betydligt kortare. Vid årsskiftet 2018/19 fanns totalt drygt 1 300 publika laddpunkter i vår gränsregion. I Follo och Östfold fanns cirka 870 laddpunkter fördelat på normalladdare (under 43 kW) och snabbladdare. I Fyrbodal har antalet laddpunkter mer än fördubblats sedan 2016. Vid årsskiftet 18/19 var antalet cirka 450.

Fler satsar på laddinfrastruktur

– Intresset för att bygga laddinfrastruktur är stort och utbyggnaden har verkligen tagit fart de senaste åren. Kommuner, bostadsrättsföreningar och företag inom flera branscher satsar på laddpunkter av olika anledningar. Företag inom besöksnäringen inser värdet av att kunna erbjuda snabbladdning till sina kunder. Det handlar om hotell, restauranger, köpcentra med flera, berättar Maria.

Via Hela gröna vägen har kommuner och företag fått råd och tips om hur man kan bygga upp sin laddinfrastruktur för elfordon. Många har utnyttjat möjligheten att söka investeringsstöd till sina laddpunkter via Klimatklivet. Även privatpersoner har kunnat söka pengar via det så kallade Ladda-hemma-stödet.

– Både Klimatklivet och Ladda-hemma-stödet har haft goda effekter. Ett investeringsstöd kan vara avgörande när man ska satsa på nya tekniklösningar. Vi på Hela gröna vägen har hjälpt flera aktörer med frågor kring ansökningarna.

 

Se filmen om laddpunkter i gränsregionen

Artikel: “Därför är det dags att köpa elbil”

Film med elbilsexperten Gordon Strömfelt

Så funkar bonus-malus-systemet

Frågor och svar om ladda-hemma-stödet

 

 

Storsatsning på laddstolpar i Uddevalla kommun

Nu drar Uddevalla Energi igång med utbyggnaden av den publika laddningen i kommunen. De kommande 18 månaderna ska 80 laddplatser och en solcellspark att byggas på strategiska platser.

– Vi vill finnas på Kampenhof med nära till näringsliv och affärer, vid idrottsanläggningar och simhallen. Sedan siktar vi på Laxbutiken vid Ljungskile och ut mot Landbadet, Gustafsberg. Det är den första etappen som vi hoppas hinna med i år, den andra är inte helt spikad ännu, berättar Krister Hillefors affärsområdeschef för elnät.

 

Vill driva omställning

Antalet laddstolpar i satsningen kan utökas om Uddevalla Energi får sina ansökningar om klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet, godkända. Men 40 laddstolpar med två laddpunkter vardera, blir det oavsett, eftersom bolaget aktivt vill uppmuntra till en omställning till nollutsläppsfordon.

– Vi gör satsningen för att det ska vara enkelt att ladda. Man ska känna att det går att köra på el redan idag. Just nu känns det som att hela bilbranschen är inställd på att leverera laddbara fordon. Och ju fler som köper ju billigare blir det. Om fem, sex år kan elbil vara billigare än bränslebil.

 

Solcellspark för elproduktion

Parallellt med laddstolpsutbyggnaden kommer Uddevalla Energi att investera i en solcellspark om 1,6 hektar utmed E6:an vid Forshälla Holmen.  Elen därifrån ska räcka till att producera el för att driva 150 elbilar som kör 1000 mil per år

– Ska vi göra en omställning måste vi också bygga fossilfri elproduktion, så det är en satsning för miljön som också har ett marknadsföringssyfte – Ladda din bil med solel, det minst miljöpåverkande bränslet man kan ha.

 

Egna fordonsflottan fossilfri

Uddevalla Energi arbetar också med el, biogas och HVO i sin egen fordonsflotta och är ett av de företag som redan signerat Fossilfritt 2030-budkavlen. Att jobba med omställningen till fossiloberoende är givande, menar Krister Hillefors.

– Det är jätteroligt, för det är en viktig satsning och ett roligt projekt att jobba med, säger han.

 

30 nye ladepunkter i Ski kommune

Nå har ordfører Hanne Opdan åpnet den nye ladeparken på Vesteråtparken, som er en del av Ski kommunes klimasatsing! Ladeparken er nå åpen for elbiler og hybridbiler mens de lades i inntil tre timer.

Ladeparken består av 30 nye ladepunkter. To av ladepunktene har en effektdeling på 22 kW mens de 12 andre ladepunktene er på 7,2 kW effektdeling.

Midler fra Klimasats

Ladepunktene har til største del betalts av midler fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» og Akershus Fylkeskommunes miljøfond. Det er midler kommunen har fått fra søknader i 2016.

Etableringen er den del i kommunens satsning på klimatiltak for å gjøre kommunal og privat transport fossilfri innen 2030.

Det er et mål som Ski kommune har sammen med øvrige Follokommuner samt Østfold fylkeskommune og Fyrbodal kommunforbund i Sverige. Delmålet for Ski kommune som organisasjon er å  redusere klimagassutslipp fra kommunal transport med 50 % innen 2019 sammenlignet med 2014 års utslipp.

 

Elbil reduserer klimatgassutslipp

Satsning på elbiler er et sentralt tiltak for å nå målene, en elbil reduserer klimagassutslippet med omtrent 2,5 tonn CO2-ekvivalenter per år. Det beror på at nordisk elmix har veldig lave klimagassutslipp samtidig som en elmotor er cirka tre ganger så effektiv som en bensin- eller dieselmotor.

Elektrisitet er ikke det enda fornybare drivstoffet som det arbeides med i Ski. Det jobbes også med etablering av fyllestasjon for biogass, hydrogen og fornybar diesel.

 

Transporter står for store utslipp

Ifølge SSB kjøres 96 % personbilene i Ski kommune på bensin og diesel, slik at Ski kommunes klimamål er veldig ambisiøse, men de er også veldig inspirerende. Utslipp fra transport står for cirka 75 % av Ski kommunes klimagassutslipp og utslipp fra personbiler er den største utslippskilden innen transportutslippene. Det betyr at tiltak som reduserer utslippene fra personbilene gjør stor forskjell på klimagassutslippene i Ski.

 

Behov for flere ladepunkter

Det er et behov for flere ladepunkter i Ski kommune. Ifølge elbilforeningen bør det være 10 elbiler per offentlig ladepunkt, og her ligger Ski kommune litt etter. Det arbeides derfor med flere etableringer av ladepunkter i kommunen. Ski kommune har søkt midler fra Akershus fylkeskommune også i 2017 for etablering av offentlige ladepunkter.

 

Effektdeling betyr at hvis kun en bil lader på en ladepunkt får denne full effekt, men dersom det kobles en bil til på samme ladepunkt, blir effekten delt mellom de to. Når det gjelder de to hurtigladerne, er de på 50kW hver. For å lade med privat bil koster det 30 kr for første time, 45 kr for andre timen og 60 kr for tredje timen. Det er satt en tidsbegrensing på ladingen til 3 timer for å få høy utnytelse av ladepunktene.

Fra juni 2018 er det planlagt at Ski kommune vil ta 10 av 3,6 kW ladeplassene for kommunale tjenestebiler.

For mer info, se Ski kommunes nettside 

 

 

Nu finns laddstolpar i alla Fyrbodals kommuner!

Laddstolparna i Mellerud blev milstolpar också – nu kan man ladda elbilar i samtliga Fyrbodals kommuner. Foto: Melleruds kommun

 

Kommunerna i Fyrbodal tar stora kliv i arbetet för att skapa en fossiloberoende fordonsflotta. I och med Melleruds installation av publika laddstolpar förra veckan finns nu möjlighet att ladda elfordon i samtliga av Fyrbodals 14 kommuner.

 

– Elbilen blir ett mer konkurrenskraftigt alternativ om människor vet att laddinfrastrukturen är väl utbyggd och att bilen går att ladda på många ställen. Därför är kommunernas satsningar betydelsefulla för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta inom 13 år, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna bilister.

Fyrbodal har tillsammans med norska Östfold och Follo målet att bli en världsledande gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner i regionen har ställt sig bakom målet med fossilfria transporter senast år 2030.

Snabb utbyggnad av infrastrukturen

Ett av delmålen är att under projektperioden 2016-2018 bygga 300 nya publika laddpunkter i Fyrbodal. Hittills har antalet laddpunkter ökat med cirka 90, och är redan uppe i ca 270 stycken. Flest laddpunkter finns i Strömstad (79), Uddevalla (57) och Orust (47).

– Det går snabbt framåt och visar att Fyrbodals kommuner har insett att laddinfrastruktur är en viktig del i samhällsutvecklingen, säger Martin Prieto Beaulieu.

Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas av Fyrbodals kommunalförbund genom vårt projekt Hela Gröna Vägen. Förutom att främja utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, som el och biogas stöttar vi utbytet av fordon till el- och biogas, både bland kommuner och företag i området.

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.