Frågor och svar om fossilfria transporter

Varför ska jag välja en gasbil?

Dagens gasbilar fungerar i praktiken precis som bensinbilar, med skillnaden att de utöver bensintanken även har en tank för fordonsgas. Med bensintanken utökas bilarnas räckvidd, men de minskade utsläppen får du bara så länge som bilen drivs av gas. Idag finns ca 150 tankställen med gas i Sverige.
Fordonsgas är ett samlingsnamn för drivmedel som kan bestå av både biogas och naturgas. I Sverige innehåller fordonsgasen i genomsnitt idag ca 70 % biogas. Till skillnad från biogas är naturgas inte ett förnybart drivmedel, men det ger ändå mindre utsläpp av växthusgaser i jämförelse med bensin och diesel.
Biogas produceras genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam och är därför ett koldioxidneutralt bränsle. Kör du med ren biogas i tanken kan din klimatpåverkan med bränslet till och med bli positiv eftersom gasen inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.
Läs mer på gasbilen.se eller hos Fordonsgas

För vem passar en elbil?

I och med batteriernas ökade räckvidd lämpar sig dagens elbilar faktiskt för nästan vem som helst. Enligt en studie från amerikanska MIT skulle 87 procent av alla dagens fossilbilar kunna ersättas av elbilar. Särskilt tacksam är elbilen i stadstrafik då den har en väldigt låg energiförbrukning i lägre hastigheter.

På riktiga långresor kan elbilen trots allt ha sina begränsningar. Då kan det vara en smart idé att tillfälligt hyra en fossilbil.

Läs mer på mestmotor.se

Är inte elbilar väldigt dyra?

Om du jämför inköpspris är elbilen i regel dyrare än motsvarande fossildrivna bil. Om du istället tittar på de totala ägandekostnaderna över tid blir det betydligt jämnare – och faktiskt kan elbilen till och med bli billigare. Statliga miljöincitament, lägre skatt och lägre kostnader för drivmedel och servicekostnader kompenserar för elbilens högre inköpspris.
Många blir ändå avskräckta av bilarnas höga prislappar och då kan leasing, via företag eller som privatperson, vara ett bra alternativ. Privatleasing av fossilbilar står redan idag för en betydande del av nybilsförsäljningen och kommer förmodligen bli ännu vanligare för bilar med hållbara drivmedel.
Läs mer på mestmotor.se

Hur är det med räckvidden?

Om vi ser på de elbilar som finns på marknaden idag varierar räckvidden mellan olika modeller från 15 till över 60 mil. Räckvidden (alltså hur långt man kan köra på ett fulladdat batteri) förbättras hela tiden i takt med att tillverkarna utvecklar bilarnas batterier.
Den maximala räckvidden får ofta lite för stor uppmärksamhet när man pratar om elbilar. För den enskilde bilisten är det i praktiken mer intressant att laddningsmöjligheterna täcker behovet för hur man kör. Antalet laddplatser ökar hela tiden och om du laddar bilen hemma kommer du varje morgon ut till en fulladdad bil.
Läs mer på Alltomelbil.se och uppladdning.nu

Funkar elbilar när det är kallt?

Minusgrader betyder ökad förbrukning av drivmedel – och det gäller oavsett om bilen drivs av bensin, el eller gas. En elbil kan startas och köras även i sträng kyla, men man får räkna med att räckvidden blir mindre än normalt.
Om bilen står på laddning kan du enkelt värma både kupé och batterier innan avfärd vilket minskar förbrukningen.
Batterierna i dagens elbilar är mycket kraftfulla, men deras kraft försvagas när de blir rejält nedkylda. Gentemot fossilbilar har de å andra sidan ingen olja som kan bli trögflytande eller kylarvätska som kan frysa.
Läs mer på nyteknik.se

Hur grön är egentligen en elbil?

Kanske har du också hört något om att elbilar egentligen inte är så bra för miljön som det påstås? Ett argument som har förts fram är att tillverkningen av en elbil är mer energikrävande.
I november 2015 kom en stor studie som visade att koldioxidutsläppen från en elbil är lägre än för bensinbilar, även när bilens tillverkning och skrotande räknas in. Visserligen orsakar batteritillverkningen en del utsläpp som inte finns för motsvarande bensinbil, men merparten av utsläppen kommer medan bilen kör. Här släpper en mellanstor elbil ut 51 procent mindre än motsvarande bensinbil.
Vad som självklart är av stor betydelse är hur elen till elbilarna produceras. Det är minst lika angeläget att öka andelen förnybar energi, som att öka andelen bilar med förnybara bränslen.
Läs mer på mestmotor.se

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.