Slik lader elbileierne

De fleste elbileierne lader hjemme til daglig, men stadig flere benytter seg av hurtiglading.

Ifølge Norsk elbilforenings ferske spørreundersøkelse Elbilisten 2018 er det et stort flertall som lader elbilen sin hjemme daglig og ukentlig. Hele 88 prosent baserer seg på hjemmelading.

– Hjemmelading er elbilens melk og brød. Å lade sakte om natten er enklest, billigst og best for strømnettet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

De ni prosentene som ikke har lademulighet hjemme baserer seg i større grad på offentlige ladestasjoner eller har ladetilgang på jobb.

Totalt 14 prosent av elbileierne lader på offentlig tilgjengelige normalladestasjoner på daglig eller ukentlig basis. I tillegg bruker 33 prosent lading på arbeid og 15 prosent hurtiglading på daglig eller ukentlig basis.

Andelen som har benyttet seg av hurtiglading har også økt, fra 77 prosent i 2017 til 84 prosent i 2018.

– Selv om de fleste lader hjemme til daglig er hurtiglading et viktig supplement når for at elbilen også skal kunne erstatte de lengre reisene, sier Christina Bu.

BAKGRUNN: Fakta om Elbilisten 2018

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Elbilisten 2018 er den sjuende undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. mai – 23. mai 2018 og sendt ut på epost til over 44.559 elbileiere.
  • 9.520 personer deltok (21 % svarfrekvens). Deltakerne brukte i gjennomsnitt 22 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.