Borettslag og sameier i Viken kan få gratis laderåd

Fylkestinget i Viken har vedtatt å bevilge 6,5 millioner ekstra til støtte til lading i borettslag. Der kan man også søke om støtte til rådgiving, og da kan man velge den rådgiveren man vil. Elbilforeningen og fylkeskommunen samarbeider gjennom Interreg-prosjektet Fossilfri2030, og det gjør at man kan få gratis rådgiving ved å kontakte Elbilforeningen.

Ønsker du gratis rådgivning slik at du kan bygge de beste ladegarasjene for elbilene i borettslaget? Det høres for godt ut til å være sant, men er et tilbud til borettslag og sameier i hele Viken.

Det trengs stor innsats for å skaffe nok lading til elbiler i borettslag og sameier.Norge trenger storstilt utbygging av ladetilbud for elbiler, og særlig for dem som bor i borettslag og sameier. Men hva skal man bygge? Hvilke tilbud finnes – og hva er riktig pris? Det finnes hjelp for de styrene som ønsker å få råd på veien.

Bestill laderådgivning i Viken: her 

Et samarbeid mellom Elbilforeningen, Fossilfri 2030 og Viken fylkeskommune kan føre til at mange flere borettslag kommer i gang med planlegging og bygging av lading i boligselskap.

– Folk som bor i borettslag eller sameier skal være trygg på at ladeløsningen som velges både er framtidsrettet og økonomisk forsvarlig, sier Tormod Bergheim, lederen for laderådgivningstjenesten i Norsk elbilforening. De har lang erfaring med å gi råd til utbygging av mindre og større ladeanlegg.

Gode løsninger krever kunnskap

– Vi bidrar med befaring, råd om hvilke krav som styret i boligselskapet skal stille til anlegget og gjennomgang av tilbud. Det gjør at de som har ansvar for innkjøpet blir trygge på at det blir et godt resultat, understreker Bergheim, som er opptatt av at boligselskapet skal få den hjelpen de trenger. Elbilforeningens laderådgivere har erfaring innen elektro, styringssystemer og økonomi, og har de siste årene gjennomgått mer en 1500 tilbud på ladeanlegg.

– Ingen sameier er like, og det finnes nå et utall av tilbydere i markedet. Det er vanskelig å skille dem fra hverandre uten tilstrekkelig kunnskap om feltet.

Kostnadsfri støtte

– Vi samarbeider med Elbilforeningens laderådgivere slik at borettslag i hele Viken som trenger hjelp kan få det kostnadsfritt, forteller Anne Beathe K. Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune. Støtte fra Interreg og Miljødirektoratet til prosjektet Fossilfri2030 gjør dette mulig.

-Viken fylke har skjønt det. Å gi flere folk i blokk mulighet til å lade elbilen hjemme, bidrar til at enda flere enn før kan kjøre elbil og være med på å redusere utslippene fra biltrafikken, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Elbilforeningen arbeider for at det skal komme en nasjonal støtteordning for bygging av ladeanlegg i borettslag og sameier, slik regjeringen ble enige om i Granavolden-plattformen.