Elbilforeningen vil ta ladegrep

Krever tilrettelegging for 8000 nye hurtigladere innen 2025. Behovet er skrikende, viser ny undersøkelse.

80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse.

– Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Kjenner ladehverdagen på kroppen

– Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet. Skal alle ha elbil må vi ha en infrastruktur som støtter dette og det krever innsats, understreker generalsekretæren i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening krever riktig medisin mot ladeangst, og mener derfor at det bør etableres store ladeparker langs veiene, at alle fellesgarasjer bør få tilskudd til infrastruktur for elbiler og at alle kommuner bør ha minst to hurtigladere.

Avgjørende: Enkelt og tilgjengelig

Laderapport fra Norsk elbilforening
Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst. Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf).

I dag legger Norsk elbilforening fram rapporten: Ladeklart Norge 2025 – En kur mot ladeangst. Her peker Elbilforeningen på at hurtiglading må gjøres enkelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil. Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet.

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Må dekke hele landet

Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning og en økende køproblematikk. Det må bygges hurtigladere på minst hver femte mil langs hele fylkesveinettet.

I dag er det flere steder hvor det ikke er lønnsomt for ladeoperatørene å installere eller drifte hurtigladestasjoner grunnet høye kostnader i anleggsbidrag og nettleie. Tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet er nødvendig dersom man skal oppnå en nasjonal dekning av hurtigladere.

Dette forteller undersøkelsen:

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen, og her ser du noen av resultatene:

 • 80 % av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at laderen ikke virket når de skulle hurtiglade. 46 % av disse opplever av og til at laderen ikke virker, mens 14 % opplever ofte at laderen ikke virker.
 • 86 % har opplevd kø på hurtigladestasjonen. Nesten 30 % av disse opplever ofte at det er kø.
 • Kø på hurtigladestasjonen er det alternativet flest oppgir som den største utfordringen med hurtiglading.
  24 % synes at mangel på hurtigladere er den største utfordringen og 18 % oppgir at feil på hurtigladeren som hindrer en fra å lade, er den største utfordringen med hurtiglading.
 • På tross av høye andeler som opplever kø og driftsproblemer på hurtigladestasjonene, så er det kun 11 % som oppgir at de har vurdert å selge elbilen sin på grunn av utfordringer med lading.

Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.

Elbilforeningens krav til tiltak:

 • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
 • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
 • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
 • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
 • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
 • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
 • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen
 • Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.

Gränsregion utan räckviddsångest

Under Hela gröna vägens tre år har utvecklingen för elbilar tagit stora kliv framåt. Utbyggnaden av laddpunkter går nu allt snabbare i vår gränsregion. Antalet elbilsmodeller ökar och många har minst 40 mils räckvidd. Lägre inköpspris och låga driftskostnader gör dessutom att fler har råd att köpa elbil.

2018 är året när biltillverkarna på allvar börjat konkurrera med nya elbilsmodeller. Med effektivare batterier ger de nya modellerna väsentligt längre räckvidd, flera har en reell körsträcka på 40 mil. Det större utbudet av elbilar innebär också att priset för en ny elbil är överkomligt för en större kundgrupp. Med Sveriges nya klimatbonus kan priset för en ny elbil mycket väl hamna på samma nivå som en ny diesel- eller bensinbil.

Elbilens totalkostnad

– Allt fler inser att man behöver räkna på totalkostnaden för en elbil, inte bara inköpspriset utan även driftskostnaderna. Då kan elbilen vara ett mer ekonomiskt alternativ än vad många tror, förklarar Maria Aronsson, projektledare för Hela gröna vägen.

– Drivmedelskostnaden för en elbil är bara cirka 2 kr per mil. Dessutom är servicekostnaderna betydligt lägre eftersom elmotorn har få rörliga delar. Det innebär färre reparationer, inga årliga oljebyten, längre intervall mellan byten av bromsbelägg med mera.

Norge är elbilstätast

Sedan det nya Bonus-malus-systemet infördes i Sverige i juli 2018 märks en tydlig ökning av antalet sålda elbilar, både rena elbilar och laddhybrider. Statistik från Powercircle visar att elbilsförsäljningen i Sverige hade ökat med drygt 50 procent i början av december 2018 (jämfört med motsvarande månad 2017). I Norge har andelen eldrivna bilar ökat successivt i nybilsförsäljningen under senare år. Hösten 2018 slogs ett nytt rekord i Norge – nästan hälften av alla nyregistrerade bilar var elbilar.  Norges generösa styrmedel för elbilar har resulterat i att landet blivit elbilstätast i världen.

– Strax före årsskiftet 18/19 fanns det totalt cirka 900 elbilar och laddhybrider i Fyrbodals kommuner. Motsvarande statistik för Östfold och Follo visade att omkring 14 000 eldrivna bilar var i trafik, konstaterar Maria.

Tätare avstånd mellan laddpunkter

Samtidigt har avståndet mellan de publika laddpunkterna i Fyrbodal, Follo och Östfold blivit betydligt kortare. Vid årsskiftet 2018/19 fanns totalt drygt 1 300 publika laddpunkter i vår gränsregion. I Follo och Östfold fanns cirka 870 laddpunkter fördelat på normalladdare (under 43 kW) och snabbladdare. I Fyrbodal har antalet laddpunkter mer än fördubblats sedan 2016. Vid årsskiftet 18/19 var antalet cirka 450.

Fler satsar på laddinfrastruktur

– Intresset för att bygga laddinfrastruktur är stort och utbyggnaden har verkligen tagit fart de senaste åren. Kommuner, bostadsrättsföreningar och företag inom flera branscher satsar på laddpunkter av olika anledningar. Företag inom besöksnäringen inser värdet av att kunna erbjuda snabbladdning till sina kunder. Det handlar om hotell, restauranger, köpcentra med flera, berättar Maria.

Via Hela gröna vägen har kommuner och företag fått råd och tips om hur man kan bygga upp sin laddinfrastruktur för elfordon. Många har utnyttjat möjligheten att söka investeringsstöd till sina laddpunkter via Klimatklivet. Även privatpersoner har kunnat söka pengar via det så kallade Ladda-hemma-stödet.

– Både Klimatklivet och Ladda-hemma-stödet har haft goda effekter. Ett investeringsstöd kan vara avgörande när man ska satsa på nya tekniklösningar. Vi på Hela gröna vägen har hjälpt flera aktörer med frågor kring ansökningarna.

 

Se filmen om laddpunkter i gränsregionen

Artikel: “Därför är det dags att köpa elbil”

Film med elbilsexperten Gordon Strömfelt

Så funkar bonus-malus-systemet

Frågor och svar om ladda-hemma-stödet

 

 

Vidden av det norska elbilsundret

 

Christina Bu, ordförande i norska Elbilsföreningen, presenterar siffrorna över elbilsläget i Norden.

 

I Norge tvekar man tydligen inte, det ska vara el för hela slanten och fy den som säger något annat. Fyrbodal gränsar till det elbilstäta landet. Frågan är om våra samhällen och företag står beredda att möta invasionen av el-törstande norrmän, undrar Martin Prieto Beaulieu.

 

I början av februari var Oslo värd för Nordic EV summit och med få undantag var det rena rama hallelujastämningen. Det är inte konstigt, försäljningen av elbilar går som tåget i Norge, 2017 var det 20,8 procent av nybilsförsäljning rena elbilar. I Sverige endast 1,1 procent. Norrmännen siktar på att sälja över 70000 st elbilar under 2018 medan i Sverige endast strax över 21000 stycken. Samma utveckling finns inom infrastrukturen, även om vi i Sverige har börjat få upp ångan.

Ni förstår att det var som att komma tillbaka från en landskamp efter storstryk. Jag har inte återhämtat mig än.

Att lära av varandra

Norrmännen har mycket att lära oss när det gäller elbilar och elinfrastruktur, men också om samverkan och styrmedel. Det tyckte också delegater från 34 olika länder som var på plats, norrmännen är ledande och nu handlar det inte om skidor. Vi på vår sida gränsen kan erbjuda kunskap om biogas och gasfordon, för där ligger vi bättre framme.

 

Stärkta band

En sak är säker, med resan till Oslo har vi stärkt banden med den Norska Elbilsföreningen. Samarbete, snarare än konkurrens kan leda våra båda nationer till tätpositioner inom klimatsmarta transporter. Inom projektet Hela Gröna Vägen gör vi just det, samarbetar över gränserna.

 

Norska bilflottan behöver laddas

Hur kan vi dra nytta av norrmännens snabba omställning till elbilar? Till sommaren kommer invasionen av tusentals norska elbilar svämma över gränsen, hungriga efter mat och laddning. Självklart kommer våra elbils-grannar att välja platser där de kan plugga in kontakten. Hotellet, camping, golfbanan, restaurangen, butiken, parkeringen och så vidare. Är Fyrbodals kommuner och företag förbereda för invasionen?

 

Välkommen att höra av dig

Inte vill du sitta och titta på när Teslorna kör förbi? Ta genast kontakt med oss på Hela Gröna Vägen! Vi kan hjälpa dig att sätta upp mål och komma igång med omställningen som kommer gynna dig och ditt företag. Vi kan tipsa dig om fordon, laddoperatörer, finansiering och svara på frågor kring hur utvecklingen ser ut.

 

Martin Prieto Beaulieu

Projektledare för Gröna Bilister i projektet Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030

Hela gröna vägen går åt rätt håll

Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund berättar om företagets vision ”Mobilitet för en mer hållbar framtid”

 

Genom projektet Hela Gröna Vägen driver vi på omställningen till fossiloberoende transporter, ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan och bidra till bättre folkhälsa. Omvärldsanalyser från Nevs, Fordonsgas och Gröna bilister visar att gränsregionen är på rätt väg i satsningen på fossiloboeroende.

 

I Fyrbodal/Östfold/Follo ser vi nu resultatet av två års arbete inom projektet Hela gröna vägen. Under referensgruppsmötet i Trollhättan den 16 november berättade den svenska projektledaren Morgan Ahlberg om framstegen. I gränsregionen ses tillväxt både på infrastruktursidan, med fler biogastankställen. Laddstolpar finns nu i så gott som samtliga kommuner inom projektområdet och många kommuner är på god väg att byta ut sina fossildrivna fordon till sådana som går på el eller biogas.

 

Utlån av fossilfria arbetsmaskiner

I Östfold har kommunerna gjort en gemensam upphandling av elcyklar och fler bibliotek har sållat cyklar till böcker för utlåning. Dessutom arbetar man här med ett spännande projekt där kommuner kan låna fossilfria elmaskiner, allt från hjullastare till motorsågar och lövblåsare och testa i verksamheten. Utmaningen framöver är att hitta ännu fler och kraftfullare maskiner, med målet att ersätta sådana som går på fossila bränslen.

– Bygg- och anläggningsmaskiner orsakar betydande lokala utsläpp, en beräkning i Oslo visade att det stod för så mycket som en tredjedel av de lokala utsläppen, berättar Guri Bugge från Östfold Fylkeskommune.

 

Framtidens transporter enligt Nevs

Bland de som gästade referensgruppsmötet var Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund, som berättade hur Nevs ser på framtiden. Företagets vision lyder ”Mobilitet för en mer hållbar framtid” och en affärsplan baserad på ”elektriskt, delat och självkörande”.

Föroreningar och köer är jätteproblem på många håll i världen. De är också de främsta drivkrafterna bakom Nevs existens och bakgrunden till att kinesiska bolag investerat 10 miljarder i företaget. Målsättningen är att leverera sömlösa transporttjänster till många människor.

– Omställningen kommer att gå fort, vi vill inte att folk ska köpa Nevsbil, men däremot åka i Nevsbil, säger Fredrik Fryklund.

Ökat intresse för gasdrivet

Niklas Sunnerhäll från Fordonsgas berättade om expansionsplaner och ökad efterfrågan på gas. Dels inom lantbruket, där man ser möjligheterna att sluta kretsloppen lokalt genom att driva maskiner på biogas. Dels inom industrin som också visar ökat intresse för biogasen. Idag ses också satsningar på infrastruktur för fordonsgas i Europa, inte minst för tunga transporter.

Tillgången på fordon är god över hela linjen, från personbilar till lätta lastbilar, och såväl Volvo som Scania och Iveco har lanserat tyngre gasdrivna modeller.

Ketchupeffekt väntar

Johanna Grant från Gröna bilister berättade om utvecklingen för att nå 2030-målet.

Det går åt rätt håll, men än så länge alltför långsamt (miljöbarometern.se). Det behöver bli lätt att göra rätt och svårt att göra fel. För att komma åt bilberoendet och slentrianbilåkandet är det viktigt med ökat fokus på beteendefrågorna. Bilpooler kan vara ett bra alternativ, inte minst i städerna. Dessutom välkommet med satsningar på innovativa digitala plattformar där man kan prenumerera på de transporter och den kommunikation man behöver. Även enligt Johanna Grant finns mycket som tyder på att omställningen går fort och att vi kan komma att se en ketchupeffekt inom sådana transporttjänster inom fem år.

– En mobilist reser när det är nödvändigt, fossilfritt och sömlöst, utan för många hinder och väntetider.

Johanna Grant tipsade också om Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende som kommer att hållas den 15 mars i Uppsala.

Nu finns laddstolpar i alla Fyrbodals kommuner!

Laddstolparna i Mellerud blev milstolpar också – nu kan man ladda elbilar i samtliga Fyrbodals kommuner. Foto: Melleruds kommun

 

Kommunerna i Fyrbodal tar stora kliv i arbetet för att skapa en fossiloberoende fordonsflotta. I och med Melleruds installation av publika laddstolpar förra veckan finns nu möjlighet att ladda elfordon i samtliga av Fyrbodals 14 kommuner.

 

– Elbilen blir ett mer konkurrenskraftigt alternativ om människor vet att laddinfrastrukturen är väl utbyggd och att bilen går att ladda på många ställen. Därför är kommunernas satsningar betydelsefulla för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta inom 13 år, säger Martin Prieto Beaulieu från Gröna bilister.

Fyrbodal har tillsammans med norska Östfold och Follo målet att bli en världsledande gränsregion för användandet av el- och biogasfordon. Samtliga kommuner i regionen har ställt sig bakom målet med fossilfria transporter senast år 2030.

Snabb utbyggnad av infrastrukturen

Ett av delmålen är att under projektperioden 2016-2018 bygga 300 nya publika laddpunkter i Fyrbodal. Hittills har antalet laddpunkter ökat med cirka 90, och är redan uppe i ca 270 stycken. Flest laddpunkter finns i Strömstad (79), Uddevalla (57) och Orust (47).

– Det går snabbt framåt och visar att Fyrbodals kommuner har insett att laddinfrastruktur är en viktig del i samhällsutvecklingen, säger Martin Prieto Beaulieu.

Arbetet för att minska fossilberoendet, och därmed utsläppen av växthusgaser, samordnas av Fyrbodals kommunalförbund genom vårt projekt Hela Gröna Vägen. Förutom att främja utbyggnaden av infrastrukturen för förnybara drivmedel, som el och biogas stöttar vi utbytet av fordon till el- och biogas, både bland kommuner och företag i området.

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.