Fyrbodals kommuner driver omställningen till fossilfria transporter

– För att kunna ta uppdrag för Trollhättans Stad och bostadsbolaget Eidar kör vi sedan några år tillbaka på biogas. Vi har totalt fyra biogasbilar i vår fordonsflotta, säger Mats Sörensen, delägare i Paintab i Trollhättan.

 

Alltfler el- och biogasbilar tar plats i kommunernas fordonsflottor. Antalet publika laddpunkter ökar snabbt och flera nya biogasmackar invigdes hösten 2018.

– Kommunernas målmedvetna satsning ger även näringslivet bättre förutsättningar att köra fossilfritt. Tillsammans har våra 14 kommuner en mycket stor köpkraft som påverkar utvecklingen långt utöver kommunernas egna utsläpp, säger Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund.

Efter tre år med Hela gröna vägen har Fyrbodals kommuner kommit en bra bit mot målet att nå fossilfria transporter 2030. I satsningen ingår även kommunerna i norska Östfold och Follo, samt Norsk Elbilforening och Gröna Bilister.

– I vår gränsregion finns det nu minst 1 300 publika laddpunkter och utbyggnadstakten fortsätter att öka, berättar Karin Stenlund, ansvarig för Affärsdriven miljöutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Snabbt fler el- och biogasbilar

– Antalet el- och biogasbilar i kommunernas egna fordonsflottor ökar också i snabb takt. Under hösten 2018 har ännu fler diesel- och bensinbilar bytts ut till fossilfria fordon. Vid årsskiftet 18/19 finns totalt cirka 600 el- och biogasbilar i kommunernas fordonsflottor.

– Bland annat står Uddevalla kommun för en stor ökning. Och i Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud kommer många biogasbilar att rulla framöver tack vare att företaget BRC Sweden har investerat i nya biogastankstationer där.

Upphandlar med krav på fossilfria transporter

Ett mycket gott exempel på hur kommunerna kan driva på utvecklingen ytterligare är Trollhättans Stad. Sedan åtta år tillbaka ställer kommunen krav på fossilfria transporter vid upphandling av olika tjänster.

– Fastighetsunderhåll är ett exempel på tjänster som vi vet innebär en hel del transporter, säger Stefan Griwall, upphandlingschef på Trollhättans Stad.

– För närvarande har vi ett 20-tal leverantörer inom fastighetsunderhåll som kör sina servicebilar på biogas eller el. Det är byggföretag, golvläggare, målerifirmor med flera som valt att köra fossilfritt för att kunna få avtal med kommunen.

– Våra politiker har tagit ställning för fossilfritt så vi inköpare har tydliga riktlinjer att arbeta efter, säger Stefan Griwall.

Lånar ut eldrivna maskiner och fordon

På den norska sidan av gränsen har fokus bland annat varit att inspirera kommuner och näringsliv att använda eldrivna arbetsfordon och arbetsredskap. Genom att låna ut fordon och maskiner för professionellt bruk kan barriären för att handla upp fossilfria arbetsfordon sänkas.

–Sedan utlåningen startade har bland annat 15 eldrivna hjullastare sålts enligt en lokal återförsäljare, berättar Guri Bugge, klimat- och energirådgivare i Östfold fylkeskommune.

– Vi har också satsat stort på att låta invånarna i flera kommuner låna elcyklar på biblioteket. Om fler väljer att cykla och låta bilen stå kan vi nå stora klimatfördelar, konstaterar Guri.

 

Se filmen om hur Trollhättans Stad ställer krav på miljöfordon vid upphandling

Läs artikel om Trollhättans Stads satsning på fossilfria bilar 

 

 

Hela gröna vägen går åt rätt håll

Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund berättar om företagets vision ”Mobilitet för en mer hållbar framtid”

 

Genom projektet Hela Gröna Vägen driver vi på omställningen till fossiloberoende transporter, ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan och bidra till bättre folkhälsa. Omvärldsanalyser från Nevs, Fordonsgas och Gröna bilister visar att gränsregionen är på rätt väg i satsningen på fossiloboeroende.

 

I Fyrbodal/Östfold/Follo ser vi nu resultatet av två års arbete inom projektet Hela gröna vägen. Under referensgruppsmötet i Trollhättan den 16 november berättade den svenska projektledaren Morgan Ahlberg om framstegen. I gränsregionen ses tillväxt både på infrastruktursidan, med fler biogastankställen. Laddstolpar finns nu i så gott som samtliga kommuner inom projektområdet och många kommuner är på god väg att byta ut sina fossildrivna fordon till sådana som går på el eller biogas.

 

Utlån av fossilfria arbetsmaskiner

I Östfold har kommunerna gjort en gemensam upphandling av elcyklar och fler bibliotek har sållat cyklar till böcker för utlåning. Dessutom arbetar man här med ett spännande projekt där kommuner kan låna fossilfria elmaskiner, allt från hjullastare till motorsågar och lövblåsare och testa i verksamheten. Utmaningen framöver är att hitta ännu fler och kraftfullare maskiner, med målet att ersätta sådana som går på fossila bränslen.

– Bygg- och anläggningsmaskiner orsakar betydande lokala utsläpp, en beräkning i Oslo visade att det stod för så mycket som en tredjedel av de lokala utsläppen, berättar Guri Bugge från Östfold Fylkeskommune.

 

Framtidens transporter enligt Nevs

Bland de som gästade referensgruppsmötet var Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund, som berättade hur Nevs ser på framtiden. Företagets vision lyder ”Mobilitet för en mer hållbar framtid” och en affärsplan baserad på ”elektriskt, delat och självkörande”.

Föroreningar och köer är jätteproblem på många håll i världen. De är också de främsta drivkrafterna bakom Nevs existens och bakgrunden till att kinesiska bolag investerat 10 miljarder i företaget. Målsättningen är att leverera sömlösa transporttjänster till många människor.

– Omställningen kommer att gå fort, vi vill inte att folk ska köpa Nevsbil, men däremot åka i Nevsbil, säger Fredrik Fryklund.

Ökat intresse för gasdrivet

Niklas Sunnerhäll från Fordonsgas berättade om expansionsplaner och ökad efterfrågan på gas. Dels inom lantbruket, där man ser möjligheterna att sluta kretsloppen lokalt genom att driva maskiner på biogas. Dels inom industrin som också visar ökat intresse för biogasen. Idag ses också satsningar på infrastruktur för fordonsgas i Europa, inte minst för tunga transporter.

Tillgången på fordon är god över hela linjen, från personbilar till lätta lastbilar, och såväl Volvo som Scania och Iveco har lanserat tyngre gasdrivna modeller.

Ketchupeffekt väntar

Johanna Grant från Gröna bilister berättade om utvecklingen för att nå 2030-målet.

Det går åt rätt håll, men än så länge alltför långsamt (miljöbarometern.se). Det behöver bli lätt att göra rätt och svårt att göra fel. För att komma åt bilberoendet och slentrianbilåkandet är det viktigt med ökat fokus på beteendefrågorna. Bilpooler kan vara ett bra alternativ, inte minst i städerna. Dessutom välkommet med satsningar på innovativa digitala plattformar där man kan prenumerera på de transporter och den kommunikation man behöver. Även enligt Johanna Grant finns mycket som tyder på att omställningen går fort och att vi kan komma att se en ketchupeffekt inom sådana transporttjänster inom fem år.

– En mobilist reser när det är nödvändigt, fossilfritt och sömlöst, utan för många hinder och väntetider.

Johanna Grant tipsade också om Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende som kommer att hållas den 15 mars i Uppsala.

Halvvägs på Hela gröna vägen!

Projektet Hela Gröna vägen bygger vidare på det löfte kommunerna i gränsregionen skrivit under om fossilfrihet till år 2030. Nu görs verklighet av visionen.

– Prosjektet er godt i gang. Det er stor optimisme og entusiasme rundt tankegangen fossilfri 2030, sier Guri Bugge, projektledare för hela Gröna vägen i Östfold.

Från undertecknandet av budkavlen om Fossilfri gränsregion 2030. Åmåls kommunalråd Michael Karlsson.

 

Arbetet ger resultat

Projektet Hela gröna vägen bistår med kunskaper och kompetens, till exempel när det gäller elbilar, laddinfrastruktur och gasbilar. Nu börjar resultaten synas ute bland kommunerna.

– Kommunernas egna fordon, gas- och elbilar har ökat och för första gången över 20 procent. På den svenska sidan är Trollhättan fortfarande bäst, men framförallt Uddevalla har rejält ökat sin andel gas- och miljöbilar. Även Vänersborg, tack vare sin satsning på biogasbilar, berättar svenske projektledaren Morgan Johansson.

Ketchupeffekt i infrastruktur

Många kommuner och kommunala energibolag jobbar idag också med konkreta planer för att bygga ut laddinfrastruktur. Projektet har som mål att det ska blir 1000 nya laddpunkter i hela området och det ser ut att uppnås.

Även när det gäller tankställen för biogas är utvecklingen mycket positiv. Projektets mål, som var ett nytt tankställe i varje land, kommer att uppfyllas med råge. Bara på svenska sidan planeras nu för sex nya tankställen som gör det möjligt för fler att välja biogas – kommuner, företag och allmänhet.

– Det känns lite som en ketchupeffekt, det kommer att hända mycket de kommande åren, säger Morgan Ahlberg.

Lånar ut elcyklar

I Östfold har man en stor satsning på elcyklar och är första fylke att erbjuda utlån av elcyklar på bibliotek i hela området. Målet är att folk ska kunna låna elcyklar under en period för att testa om det går att använda den, istället för bilen, för vardagliga sysslor.

– Vi har i løpet av våren gjennomført en runde med rammeavtale med innkjøp av elsykler, som er blant landets største elsykkelavtaler, säger Guri Bugge.

Satsning på näringslivet

Under hösten kör Hela gröna vägen igång med en kampanj riktat till företagen med en uppmaning att  ställa om sina transporter. Det kan handla om val av el- och gasbilar, att uppmana till personal till cykling, resfria möten och distansarbete. I Fyrbodal erbjuds företagen bland annat att låna gas- eller elbil, eller elcykel, att prova i verksamheten.

– Det positivt se att några företag redan har hört av sig och uttryckt att de vill vara med i omställningen, säger Morgan Ahlberg.

– Et fokus på fossilfrihet er ikke begrensninger, men gir muligheter til å skape ny virksomhet. Dette vil bli viktigere i tiden framover, da offentlige innkjøp også kommer til å legge vekt på miljø som en forutsetning i innkjøpene, sier Guri Bugge. 

 

 

 

Vi söker kommunikatör

Fyrbodals kommunalförbund söker en kommunikatör inom området Affärsdriven miljöutveckling. Fyrbodals 14 kommuner har höga ambitioner inom miljö- och näringslivsområdet. Vi kopplar ihop miljöfrågorna med näringslivsfrågor under rubriken Affärsdriven miljöutveckling.

Ett stort arbete under kommande år handlar om fossilfria transporter där vi i projektet “Hela Gröna Vägen” samarbetar med norska kommuner och organisationer. Vi söker där en kommunikatör som också kan arbeta med andra frågor inom affärsdriven miljöutveckling.

Vi vill att du ska tycka att det är roligt att synas och höras i en mängd olika kanaler, både digitalt, och i verkliga livet. Vi är aktiva i sociala medier och på egen hemsida. Vi är ute på mässor och andra event i våra 14 kommuner för att möta intresserade människor och berätta om fossilfria transporter och grön mobilitet. För att lyckas hos oss tror vi att du själv har kunskap och engagemang i klimatfrågan och gillar att diskutera och argumentera kring fossilfrihet och grön mobilitet.

Vi förutsätter att du har relevant utbildning och/eller erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring. Det är en merit om du tidigare arbetet med WordPress och har erfarenhet inom foto och rörlig bild. Meriterande är också erfarenhet av arbete med miljöfrågor och politiskt styrda organisationer.

Du kommer att

  • I text, bild och muntligt kommunicera med våra kommuner och externt kring frågor om fossilfria transporter samt övrigt inom Affärsdriven miljöutveckling. Även strategiskt kommunikationsarbete ingår i arbetet.
  • Samarbeta i ett litet team med personer från Norge och Sverige och med kommunalförbundets övergripande kommunikationsarbete. Beställningar från och samarbete med byrå ingår likaså.

Du har

  • Högskoleutbildning inom kommunikation och gärna också marknadsföring.
  • Flerårig erfarenhet av arbete med text- och bildkommunikation liksom erfarenhet av att arbeta med sociala medier.
  • Duktig på att samverka och arbeta i grupp, men även god förmågan att arbeta självständigt.
  • Ett strukturerat arbetssätt och du är en god organisatör med förmågan att prioritera rätt och driva relevanta frågor.
  • Meriterande med erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation, från arbete med miljö- och/eller näringslivsfrågor samt arbetet med WordPress och har erfarenhet inom foto och rörlig bild. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Om Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 5 februari 2017 på e-post: kansli@fyrbodal.se Bifoga lönekrav.

Anställningsform
Projektanställning under ca två år. Ange möjlig tillträdesdag/ev uppsägningstid.

Anställningens omfattning
50-75 %. Ange eventuella önskemål/begränsningar

Ort
Uddevalla

Kontakt
Karin Stenlund, tel 0522-44 08 68, mobil 0703 94 48 39
eller Morgan Ahlberg, tel: 0522-44 08 64 mobil: 070-217 94 49

TCO, Anne-Sofie Skälegård. Tel 0522-44 08 51 mobil: 0702-09 94 81
SACO, Marianna Andersson. Telefon: 0522-44 08 61 mobil: 073-33 58 530

Projekt Hela Gröna Vägen drivs med hjälp av finansiering från EU Europeiska Regionala utvecklingsfonden Interreg Sverige-Norge och Västra Götalandsregionen.

Årets miljöbil utses i Trollhättan

Gröna Bilister har varje år sedan 1994 granskat bilmarknaden och utsett Miljöbästa Bil baserat på miljöprestanda och säkerhet. 2016 utsåg en oberoende expertjury Nissan Leaf till bästa valet för både privatbilisten och företaget. Folkets val blev Tesla Model S. 2017 års vinnare kommer att utses i Trollhättan den 16 november i samarbete med Fyrbodals kommunförbund och projektet “Hela Gröna Vägen”.

Alla nominerade bilar ska i sedvanlig ordning vara fossiloberoende, det vill säga kunna drivas på ett bränsle som är förnybart. Tillgången på förnybart bränsle är dock begränsat varför Gröna Bilister också ställer krav på energieffektivitet. En 5-sittsig personbil får förbruka högst 60 kWh/100 km. Bilen skall även präglas av hög säkerhet, 5 stjärnor enligt Euro NCAP.

2017 gör ett 30-tal bilar upp om titeln. Konkurrensen är hård och de nominerade bilarna tävlar i tre klasser:

  • Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi
  • Bästa valet för företaget
  • Folkets val (sker genom en omröstning i samarbete med Auto Motor Sport)

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant kommer att vara på plats i Trollhättan den 16 november.

– Miljöbästa Bil är ett viktigt event där vi uppmärksammar aktörer i bilbranschen som vågar gå före och driva på utvecklingen mot mer miljöanpassade fordon. Rankingen visar att tekniken är här och fler bilister kan bli gröna bilister. Det är oerhört viktigt i och med att Sverige är ett avlångt land där bilen behövs. Men vi får inte glömma bort att hållbar mobilitet även handlar om att tillgängliggöra alternativ till bilen. I städer behövs fler ”smarta mobilister”. Här kanske den miljöbästa och bekvämaste resan inte ens sker i bilen man äger själv, utan istället i kollektivtrafiken, på cykeln eller att ha tillgång till en tjänst istället för att äga. Även dessa perspektiv vill vi lyfta fram under Miljöbästa Bil i Trollhättan säger Johanna Grant.

Ett seminarium kommer hållas om Bilen, Bränslet och Beteendet – Fossilfria transporter 2030. Gröna Bilister jobbar aktivt med dessa frågor och har på senare tid speciellt uppmärksammat beteendefrågan kopplat till mobilitet och hållbara transporter. Ett antal talare från branschen kommer ge svar på hur vi uppnår målet om fossilfria transporter till 2030 och vad som krävs av berörda aktörer för att det ska bli verklighet.

Under dagen kommer ett antal aktörer inom miljö- och bilbranschen att ställa ut. Bland andra Uniti, ett helt nytt elbilskoncept för stadskörning som till en början utvecklades på Lunds Universitet men som nu är ett fristående projekt. Även Smartflower, en stilren och helt komplett solelanläggning som likt en blomma följer solens rörelser för att maximera effekten av solstrålarna, kommer vara på plats.

Det kommer även finnas möjlighet att provköra nya miljöbilsmodeller av hög klass. Exempelvis Volvos senaste biogasbil V90 Bi-Fuel som nyligen lanserades och världens snålaste bil någonsin i Volkswagen XL1, en tvåsittsig sportladdhybrid med bränsleförbrukning på otroliga 0,9 l/100 km som ska serieproduceras och säljas för drygt en miljon kronor. Även Hyundai kommer ställa ut med sin vätgasbil ix35 FuelCell som är världens första massproducerade personbil som drivs på vätgas. Enda utsläppen är vattenånga och mot årets slut beräknas 20 bilar rulla på svenska vägar.

Fyrbodals Kommunförbund är medarrangör med projektet “Hela Gröna Vägen”, en regionsöverskridande sammanslutning av 39 kommuner längs den svensk-norska gränsen som åtagit sig att vara fossiloberoende 2030. Hela Gröna Vägen delfinansieras av EU/Interreg och Västra Götalandregionen.

Den 16 november kommer aktörerna inom “Hela Gröna Vägen”-projektet samlas i Trollhättan med representanter från Green Drive Region, Biogas 2020, Smart Green Region Mid-Scandinavia, Green Highway, Green Region for Alternative fuels for Transport; GREAT, Biogas Väst, Power Circle, Hållbart Resande Väst, Skaraborgs kommunalförbund, Göteborgsregionen, Gatubolaget, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, 2030-sekretariatet, Innovatum, Lindholmen och Oslofjordens biogasnettverk.

– Det är glädjande att vi får vara med och arrangera årets miljöbästa bil-event i Trollhättan, tillsammans med Gröna Bilister. Det är ytterligare ett tecken på att Fyrbodal ligger i framkant i arbetet med att bli fossiloberoende 2030, säger Morgan Ahlberg, projektledare på Fyrbodals kommunalförbund.

Trollhättan stad och Trollhättan energi är jubilarer tillika huvudsponsorer till eventet. Staden fyller 100 år och energibolaget firar 20 år med produktion och användning av biogas för fordon.

Tesla model S utsågs till "Folkets val" vid miljöbästa bil 2016.
Tesla model S utsågs till “Folkets val” vid miljöbästa bil 2016.
Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.