Fyrbodals kommuner driver omställningen till fossilfria transporter

– För att kunna ta uppdrag för Trollhättans Stad och bostadsbolaget Eidar kör vi sedan några år tillbaka på biogas. Vi har totalt fyra biogasbilar i vår fordonsflotta, säger Mats Sörensen, delägare i Paintab i Trollhättan.

 

Alltfler el- och biogasbilar tar plats i kommunernas fordonsflottor. Antalet publika laddpunkter ökar snabbt och flera nya biogasmackar invigdes hösten 2018.

– Kommunernas målmedvetna satsning ger även näringslivet bättre förutsättningar att köra fossilfritt. Tillsammans har våra 14 kommuner en mycket stor köpkraft som påverkar utvecklingen långt utöver kommunernas egna utsläpp, säger Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund.

Efter tre år med Hela gröna vägen har Fyrbodals kommuner kommit en bra bit mot målet att nå fossilfria transporter 2030. I satsningen ingår även kommunerna i norska Östfold och Follo, samt Norsk Elbilforening och Gröna Bilister.

– I vår gränsregion finns det nu minst 1 300 publika laddpunkter och utbyggnadstakten fortsätter att öka, berättar Karin Stenlund, ansvarig för Affärsdriven miljöutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.

Snabbt fler el- och biogasbilar

– Antalet el- och biogasbilar i kommunernas egna fordonsflottor ökar också i snabb takt. Under hösten 2018 har ännu fler diesel- och bensinbilar bytts ut till fossilfria fordon. Vid årsskiftet 18/19 finns totalt cirka 600 el- och biogasbilar i kommunernas fordonsflottor.

– Bland annat står Uddevalla kommun för en stor ökning. Och i Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud kommer många biogasbilar att rulla framöver tack vare att företaget BRC Sweden har investerat i nya biogastankstationer där.

Upphandlar med krav på fossilfria transporter

Ett mycket gott exempel på hur kommunerna kan driva på utvecklingen ytterligare är Trollhättans Stad. Sedan åtta år tillbaka ställer kommunen krav på fossilfria transporter vid upphandling av olika tjänster.

– Fastighetsunderhåll är ett exempel på tjänster som vi vet innebär en hel del transporter, säger Stefan Griwall, upphandlingschef på Trollhättans Stad.

– För närvarande har vi ett 20-tal leverantörer inom fastighetsunderhåll som kör sina servicebilar på biogas eller el. Det är byggföretag, golvläggare, målerifirmor med flera som valt att köra fossilfritt för att kunna få avtal med kommunen.

– Våra politiker har tagit ställning för fossilfritt så vi inköpare har tydliga riktlinjer att arbeta efter, säger Stefan Griwall.

Lånar ut eldrivna maskiner och fordon

På den norska sidan av gränsen har fokus bland annat varit att inspirera kommuner och näringsliv att använda eldrivna arbetsfordon och arbetsredskap. Genom att låna ut fordon och maskiner för professionellt bruk kan barriären för att handla upp fossilfria arbetsfordon sänkas.

–Sedan utlåningen startade har bland annat 15 eldrivna hjullastare sålts enligt en lokal återförsäljare, berättar Guri Bugge, klimat- och energirådgivare i Östfold fylkeskommune.

– Vi har också satsat stort på att låta invånarna i flera kommuner låna elcyklar på biblioteket. Om fler väljer att cykla och låta bilen stå kan vi nå stora klimatfördelar, konstaterar Guri.

 

Se filmen om hur Trollhättans Stad ställer krav på miljöfordon vid upphandling

Läs artikel om Trollhättans Stads satsning på fossilfria bilar