Hela gröna vägen går åt rätt håll

Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund berättar om företagets vision ”Mobilitet för en mer hållbar framtid”

 

Genom projektet Hela Gröna Vägen driver vi på omställningen till fossiloberoende transporter, ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan och bidra till bättre folkhälsa. Omvärldsanalyser från Nevs, Fordonsgas och Gröna bilister visar att gränsregionen är på rätt väg i satsningen på fossiloboeroende.

 

I Fyrbodal/Östfold/Follo ser vi nu resultatet av två års arbete inom projektet Hela gröna vägen. Under referensgruppsmötet i Trollhättan den 16 november berättade den svenska projektledaren Morgan Ahlberg om framstegen. I gränsregionen ses tillväxt både på infrastruktursidan, med fler biogastankställen. Laddstolpar finns nu i så gott som samtliga kommuner inom projektområdet och många kommuner är på god väg att byta ut sina fossildrivna fordon till sådana som går på el eller biogas.

 

Utlån av fossilfria arbetsmaskiner

I Östfold har kommunerna gjort en gemensam upphandling av elcyklar och fler bibliotek har sållat cyklar till böcker för utlåning. Dessutom arbetar man här med ett spännande projekt där kommuner kan låna fossilfria elmaskiner, allt från hjullastare till motorsågar och lövblåsare och testa i verksamheten. Utmaningen framöver är att hitta ännu fler och kraftfullare maskiner, med målet att ersätta sådana som går på fossila bränslen.

– Bygg- och anläggningsmaskiner orsakar betydande lokala utsläpp, en beräkning i Oslo visade att det stod för så mycket som en tredjedel av de lokala utsläppen, berättar Guri Bugge från Östfold Fylkeskommune.

 

Framtidens transporter enligt Nevs

Bland de som gästade referensgruppsmötet var Nevs kommunikationschef Fredrik Fryklund, som berättade hur Nevs ser på framtiden. Företagets vision lyder ”Mobilitet för en mer hållbar framtid” och en affärsplan baserad på ”elektriskt, delat och självkörande”.

Föroreningar och köer är jätteproblem på många håll i världen. De är också de främsta drivkrafterna bakom Nevs existens och bakgrunden till att kinesiska bolag investerat 10 miljarder i företaget. Målsättningen är att leverera sömlösa transporttjänster till många människor.

– Omställningen kommer att gå fort, vi vill inte att folk ska köpa Nevsbil, men däremot åka i Nevsbil, säger Fredrik Fryklund.

Ökat intresse för gasdrivet

Niklas Sunnerhäll från Fordonsgas berättade om expansionsplaner och ökad efterfrågan på gas. Dels inom lantbruket, där man ser möjligheterna att sluta kretsloppen lokalt genom att driva maskiner på biogas. Dels inom industrin som också visar ökat intresse för biogasen. Idag ses också satsningar på infrastruktur för fordonsgas i Europa, inte minst för tunga transporter.

Tillgången på fordon är god över hela linjen, från personbilar till lätta lastbilar, och såväl Volvo som Scania och Iveco har lanserat tyngre gasdrivna modeller.

Ketchupeffekt väntar

Johanna Grant från Gröna bilister berättade om utvecklingen för att nå 2030-målet.

Det går åt rätt håll, men än så länge alltför långsamt (miljöbarometern.se). Det behöver bli lätt att göra rätt och svårt att göra fel. För att komma åt bilberoendet och slentrianbilåkandet är det viktigt med ökat fokus på beteendefrågorna. Bilpooler kan vara ett bra alternativ, inte minst i städerna. Dessutom välkommet med satsningar på innovativa digitala plattformar där man kan prenumerera på de transporter och den kommunikation man behöver. Även enligt Johanna Grant finns mycket som tyder på att omställningen går fort och att vi kan komma att se en ketchupeffekt inom sådana transporttjänster inom fem år.

– En mobilist reser när det är nödvändigt, fossilfritt och sömlöst, utan för många hinder och väntetider.

Johanna Grant tipsade också om Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende som kommer att hållas den 15 mars i Uppsala.