Sju viktiga framsteg med Hela gröna vägen

Fyrbodal, Östfold och Follo har tagit stora kliv för att bli världens bästa gränsregion för fossilfria transporter. Många viktiga framsteg har gjorts under de tre år som projektet Hela gröna vägen har pågått. Här summerar vi kort vad som hänt under resan.

Projektet Hela gröna vägen startade 2016 och avslutades vid årsskiftet 2018/19. Men målet att bli en gränsregion med fossilfria transporter sattes redan 2014. Då undertecknade politiker i gränsregionens 39 kommuner en budkavle om att kommunerna ska arbeta för en fossilfri fordonsflotta senast år 2030. Få andra regioner i Europa har en så stark politisk förankring i den här frågan.

Mycket har hänt sedan det ambitiösa målet sattes. Under de senaste åren har utvecklingen verkligen tagit fart. Här berättar vi om viktiga framsteg under projekttiden och summerar hur läget i vår gränsregion ser ut vid årsskiftet 2018/19.

 

 1. Kommunerna byter ut sina diesel- och bensinbilar till fossilfria

Elbilar, biogasbilar och vätgasbilar ersätter de fossildrivna bilarna i kommunernas fordonsflottor. Omställningen görs successivt – i takt med att bilarna ändå ska bytas ut och i samband med att antalet laddpunkter och tankstationer för biogas ökar i vår gränsregion. En del kommuner väljer även att ställa krav på fossilfria fordon när de upphandlar tjänster där transporter är en väsentlig del. Bara i Fyrbodals 14 kommuner är nu nästan en tredjedel av deras fordon fossilfria. Och många fler är på väg in.

 

 1. Fler väljer att köra fossilfritt

Omställningen börjar ta fart på bred front i hela gränsregionen. Fler väljer hållbara lösningar för sina transporter. Samtidigt ökar utbudet av elbilar, gasbilar och vätgas på marknaden, och det blir enklare att välja en fossilfri bil. Totalt finns nu minst 16 000 fossilfria fordon i vår gränsregion.

 

 1. Företag och organisationer ställer om

Näringslivet i vår gränsregion väljer i allt större utsträckning fossilfria tjänstebilar och arbetsfordon. De investerar även i laddpunkter för sina kunder och sin personal, och tar på så vis en aktiv roll i omställningen till klimatsmarta transportlösningar. Via Hela gröna vägen har företagare fått provköra elbilar, biogasbilar och elcyklar. Minst 500 provkörningar har genomförts under projekttiden.

 

 1. Fler publika laddpunkter – ingen räckviddsångest

Nätet av publika normalladdare och snabbladdare byggs ut i snabb takt. Flera aktörer etablerar sig på marknaden och investerar stort både i Norge och i Sverige. För varje dag blir det ännu lite enklare att köra elbil. I gränsregionen finns nu drygt 1 300 publika laddpunkter.

 

 1. Dubbelt så många biogasmackar

Antalet publika tankstationer för biogas har dubblerats i gränsregionen på några år. Och fler är på gång. Det innebär att många fler kan välja att köra på närproducerad och fossilfri biogas, både i städerna och på landsbygden. 15 biogasmackar finns nu i 12 av gränsregionens kommuner.

 

 1. Succé för utlån av elcyklar på bibliotek

Att provköra elcykel är enkelt i Norge. Där lånar flera bibliotek ut vanliga elcyklar och eldrivna lastcyklar till alla som vill testa en ny resvana. Med elcykel kan fler cykla längre sträckor och får på köpet bättre hälsa. Ett bra sätt att minska biltrafiken och de fossila utsläppen. Via Hela gröna vägen har minst 500 personer lånat elcykel gratis en vecka. Och satsningen fortsätter.

 

 1. Stort intresse för att låna fossilfria arbetsmaskiner

Utbudet av fossilfria arbetsfordon och arbetsmaskiner ökar snabbt med modeller för el, biogas och vätgas. Många kommuner och bygg- och anläggningsföretag vill använda tysta och klimatsmarta maskiner. Grävmaskiner, hjullastare, lätta lastbilar och rad andra arbetsredskap har lånats ut till ett 60-tal norska företag och kommuner. Även det norska kungahuset har provkört.

 

Den viktiga resan fortsätter

Även om kommunerna i Fyrbodal, Follo och Östfold har gjort viktiga framsteg för att bli fossilfria är vi ännu inte i mål. Resan går vidare och under kommande tre år, 2019-2021, fortsätter vi att arbeta tillsammans i gränsregionen med stöd av bland andra EU Interreg Sverige-Norge och Västra Götalandsregionen. Fokus är bland annat på följande områden:

 • Fossilfria arbetsfordon
 • Laddinfrastruktur i de mindre tätorterna
 • Ökad biogasproduktion
 • Elcykling
 • Upphandling av tjänster och varor som genererar transporter

Vi hoppas att du följer med oss på vår resa!

 

—————————————————————————–

Hela gröna vägen – ett projekt som under 2016-2018 drivits av 39 kommuner i norska Östfold, Follo och svenska Fyrbodal, tillsammans med Norsk Elbilforening och Gröna bilister. Projektet har finansierats av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

 

Halvvägs på Hela gröna vägen!

Projektet Hela Gröna vägen bygger vidare på det löfte kommunerna i gränsregionen skrivit under om fossilfrihet till år 2030. Nu görs verklighet av visionen.

– Prosjektet er godt i gang. Det er stor optimisme og entusiasme rundt tankegangen fossilfri 2030, sier Guri Bugge, projektledare för hela Gröna vägen i Östfold.

Från undertecknandet av budkavlen om Fossilfri gränsregion 2030. Åmåls kommunalråd Michael Karlsson.

 

Arbetet ger resultat

Projektet Hela gröna vägen bistår med kunskaper och kompetens, till exempel när det gäller elbilar, laddinfrastruktur och gasbilar. Nu börjar resultaten synas ute bland kommunerna.

– Kommunernas egna fordon, gas- och elbilar har ökat och för första gången över 20 procent. På den svenska sidan är Trollhättan fortfarande bäst, men framförallt Uddevalla har rejält ökat sin andel gas- och miljöbilar. Även Vänersborg, tack vare sin satsning på biogasbilar, berättar svenske projektledaren Morgan Johansson.

Ketchupeffekt i infrastruktur

Många kommuner och kommunala energibolag jobbar idag också med konkreta planer för att bygga ut laddinfrastruktur. Projektet har som mål att det ska blir 1000 nya laddpunkter i hela området och det ser ut att uppnås.

Även när det gäller tankställen för biogas är utvecklingen mycket positiv. Projektets mål, som var ett nytt tankställe i varje land, kommer att uppfyllas med råge. Bara på svenska sidan planeras nu för sex nya tankställen som gör det möjligt för fler att välja biogas – kommuner, företag och allmänhet.

– Det känns lite som en ketchupeffekt, det kommer att hända mycket de kommande åren, säger Morgan Ahlberg.

Lånar ut elcyklar

I Östfold har man en stor satsning på elcyklar och är första fylke att erbjuda utlån av elcyklar på bibliotek i hela området. Målet är att folk ska kunna låna elcyklar under en period för att testa om det går att använda den, istället för bilen, för vardagliga sysslor.

– Vi har i løpet av våren gjennomført en runde med rammeavtale med innkjøp av elsykler, som er blant landets største elsykkelavtaler, säger Guri Bugge.

Satsning på näringslivet

Under hösten kör Hela gröna vägen igång med en kampanj riktat till företagen med en uppmaning att  ställa om sina transporter. Det kan handla om val av el- och gasbilar, att uppmana till personal till cykling, resfria möten och distansarbete. I Fyrbodal erbjuds företagen bland annat att låna gas- eller elbil, eller elcykel, att prova i verksamheten.

– Det positivt se att några företag redan har hört av sig och uttryckt att de vill vara med i omställningen, säger Morgan Ahlberg.

– Et fokus på fossilfrihet er ikke begrensninger, men gir muligheter til å skape ny virksomhet. Dette vil bli viktigere i tiden framover, da offentlige innkjøp også kommer til å legge vekt på miljø som en forutsetning i innkjøpene, sier Guri Bugge. 

 

 

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.