Hvilke klimatiltak finnes i ditt nærmiljø?

Nå kan du på en enkel måte få oversikt over alle klimatiltakene i ditt område.

I forbindelse med utarbeiding av klimaplaner, både i fylket og i de forskjellige kommunene, ønsker vi å vise frem alle de forskjellige klimatiltakene som har blitt gjennomført og de som skal gjennomføres.

Her kan du finne alt fra solcelleanlegg til fyllestasjoner for biogass. Kartet er under oppdatering og vil være levende.