Trollhättan Vänersborgs flygplats ställer om till förnybar diesel

Trollhättan- Vänersborgs flygplats kör sina servicefordon på biodieseln HVO.
Trollhättan- Vänersborgs flygplats kör sina servicefordon på biodieseln HVO.

 

Trollhättan – Vänersborgs flygplats har börjat tanka sina fordon med förnybar diesel – HVO, något som minskar koldioxidutsläppen rejält. Satsningen är ett led i flygplatsens långsiktiga hållbarhetssatsning.

Bränslebytet i flygplatsens servicefordon ger en minskning av koldioxidutsläppen från 24 till 3,4 ton. Dessutom minskar utsläppen av skadliga partiklar, kväveoxider och svavel i omgivningen. Flygplatsen har också försäkrat sig om att HVO:n inte innehåller rester från palmolja som kan bidra till skogsskövling i Sydostasien.

– Vi har arbetat länge för att ta ansvar för vår verksamhet och göra allt vi kan för ett mer hållbart resande. Sedan kommer bra alternativ. HVO har inte funnits så länge och vi är glada att vi fick tips och råd, bland annat från er på Hela gröna vägen, säger flygplatschefen Anna Råhnängen.

Testar HVO i äldre fordon

Det är de fordon som lastar, sopar och snöröjer på flygplatsen som från och med nu tankas med HVO istället för fossil diesel. Det handlar om stora tunga fordon av äldre modell. Därför kunde tillverkarna inte garantera hur de fungerar att köra på HVO, men efter att ha konsulterat en mängd fordonskunniga beslutade sig flygplatsen för att testa ändå.

– Äldre motorer är ofta mer tåliga, så nu testar vi och gör noggranna uppföljningar att fordonen fungerar som de ska, säger Anna Råhnängen.

Arbetar för biojetbränsle

Flygplatsen arbetar också för att stötta sina kunder, flygbolagen, i omställningen till biojetbränsle. Där är tillgången, och därmed priset, fortfarande en stor stötesten. Men Anna Råhnängen är övertygad om att flygbolagen kommer att öka användningen av förnybart bränsle framöver.

– Det jobbas på många håll och kunde vi få igång en svensk produktion av biojetbränsle hade det varit fantastiskt.

 

Fakta om biodieseln HVO:

  • HVO kan produceras från flera olika typer av oljor. Idag används vegetabiliska och animaliska oljor samt tallolja.
  • HVO har identiska kemiska egenskaper som fossil diesel, men något lägre densitet.
  • De flesta tillverkare av tunga fordon har godkänt HVO100 (100 % HVO). På personbilssidan är det inte så många tillverkare som ännu gett sitt godkännande men de kommer med all sannolikhet på sikt.
  • Man får upp till 90 procent CO2-reduktion och en högre användning av HVO bidrar till minskade utsläpp av NOx, svavel och partiklar i den lokala miljön.
  • För både energi- och koldioxidskatterna ges 100 procent avdrag, HVO är alltså helt skattebefriat.
  • Antalet tankstationer där du kan tanka HVO100 eller blandningar med HVO ökar snabbt.
  • En av råvarorna för HVO är palmolja som framställs i Sydostasien där regnskogen riskerar att skövlas till förmån för palmodlingar. Därför finns det HVO som är fri från palmolja och Palm Fatty Acid Distillates (PFAD) som de flesta svenska återförsäljare säljer.Källa: Biofuel Region

Kan vi tanka flygplan med svenskt biobränsle?

Utvecklingen går fort framåt när det gäller fossilfria alternativ i transportsektorn. Numera går det att flyga med biobränsle i tanken. Den tredje maj diskuteras möjligheter och utmaningar på ett frukostmöte i Trollhättan.

 

På frukostmötet kommer du att få lyssna på två intressanta föredrag i ämnet.

  • Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, berättar om möjligheterna för företag och organisationer att köpa biobränsle till sina flygresor.
  • Anna von Schenck och Niklas Berglin från NiNa Innovation, berättar om biojetproduktion i Sverige, möjligheter och utmaningar.

För anmälan och eventuella frågor vänder du dig till:

Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund, 070-217 94 49, morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Anna Råhnängen,Trollhättan Vänersborgs Flygplats, 0520-825 00

 

Möjligt att flyga på förnybart

Redan idag tankas plan med bioflygbränsle på svenska flygplatser. Den ekonomiska föreningen Fly Green Fund erbjuder företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck genom att köpa in biojetbränsle för de pengar man får in.

– Nu har vi gjort det i ett drygt år. Köpt in och levererat bioflygbränsle motsvarande 0,3 procent av den svenska inrikes konsumtionen. En del tycker att det låter lite, men det produceras så lite. Även om vi köpte in allt som tillverkas i världen idag skulle det bara täcka 65 procent av det vi använder till inrikes- och utrikesflyget, säger vd:n för Fly Green Fund, Maria Fiskerud.

Goda förutsättningar för svensk produktion

Idag produceras flygbränsle bara i Finland och i Kalifornien. Det gör produktionen för liten och kostnaderna för höga, men efterfrågan finns, och Maria Fiskerud menar att det finns goda förutsättningar att starta bioflygbränsleproduktion också i Sverige.

–Det jag hoppas med träffen i Trollhättan är att få fler privatpersoner och företag att delta i Fly Green Fund. Ju fler vi blir, ju mer kan vi visa framtida producenter att det finns ett intresse. Dessutom hade det varit intressant att undersöka om det finns intressenter lokalt för produktion av bioflygbränsle.

Flygplatsen ställer om

Frukostmötet hålls i Trollhättan där flygplatsen redan har inlett arbetet med att ställa om sina markfordon och lokaler till fossilfri energiförsörjning. Framöver vill de också erbjuda flygbolagen som trafikerar flygplatsen att tanka sina plan med fossilfritt bränsle.

– Flygbolagen vill, och jag tycker att branschen har kommit långt. Kanske närmar vi oss en tippingpoint, men det måste bli bra priser. Kan vi få igång en svensk produktion och tanka svenskt på våra flygplatser, då har vi plötsligt lokalproducerad kollektivtrafik, säger Anna Råhnängen, vd för Trollhättan Vänersborgs flygplats..

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.