Kan vi tanka flygplan med svenskt biobränsle?

Utvecklingen går fort framåt när det gäller fossilfria alternativ i transportsektorn. Numera går det att flyga med biobränsle i tanken. Den tredje maj diskuteras möjligheter och utmaningar på ett frukostmöte i Trollhättan.

 

På frukostmötet kommer du att få lyssna på två intressanta föredrag i ämnet.

  • Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, berättar om möjligheterna för företag och organisationer att köpa biobränsle till sina flygresor.
  • Anna von Schenck och Niklas Berglin från NiNa Innovation, berättar om biojetproduktion i Sverige, möjligheter och utmaningar.

För anmälan och eventuella frågor vänder du dig till:

Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund, 070-217 94 49, morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Anna Råhnängen,Trollhättan Vänersborgs Flygplats, 0520-825 00

 

Möjligt att flyga på förnybart

Redan idag tankas plan med bioflygbränsle på svenska flygplatser. Den ekonomiska föreningen Fly Green Fund erbjuder företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck genom att köpa in biojetbränsle för de pengar man får in.

– Nu har vi gjort det i ett drygt år. Köpt in och levererat bioflygbränsle motsvarande 0,3 procent av den svenska inrikes konsumtionen. En del tycker att det låter lite, men det produceras så lite. Även om vi köpte in allt som tillverkas i världen idag skulle det bara täcka 65 procent av det vi använder till inrikes- och utrikesflyget, säger vd:n för Fly Green Fund, Maria Fiskerud.

Goda förutsättningar för svensk produktion

Idag produceras flygbränsle bara i Finland och i Kalifornien. Det gör produktionen för liten och kostnaderna för höga, men efterfrågan finns, och Maria Fiskerud menar att det finns goda förutsättningar att starta bioflygbränsleproduktion också i Sverige.

–Det jag hoppas med träffen i Trollhättan är att få fler privatpersoner och företag att delta i Fly Green Fund. Ju fler vi blir, ju mer kan vi visa framtida producenter att det finns ett intresse. Dessutom hade det varit intressant att undersöka om det finns intressenter lokalt för produktion av bioflygbränsle.

Flygplatsen ställer om

Frukostmötet hålls i Trollhättan där flygplatsen redan har inlett arbetet med att ställa om sina markfordon och lokaler till fossilfri energiförsörjning. Framöver vill de också erbjuda flygbolagen som trafikerar flygplatsen att tanka sina plan med fossilfritt bränsle.

– Flygbolagen vill, och jag tycker att branschen har kommit långt. Kanske närmar vi oss en tippingpoint, men det måste bli bra priser. Kan vi få igång en svensk produktion och tanka svenskt på våra flygplatser, då har vi plötsligt lokalproducerad kollektivtrafik, säger Anna Råhnängen, vd för Trollhättan Vänersborgs flygplats..