Trollhättan Vänersborgs flygplats ställer om till förnybar diesel

Trollhättan- Vänersborgs flygplats kör sina servicefordon på biodieseln HVO.
Trollhättan- Vänersborgs flygplats kör sina servicefordon på biodieseln HVO.

 

Trollhättan – Vänersborgs flygplats har börjat tanka sina fordon med förnybar diesel – HVO, något som minskar koldioxidutsläppen rejält. Satsningen är ett led i flygplatsens långsiktiga hållbarhetssatsning.

Bränslebytet i flygplatsens servicefordon ger en minskning av koldioxidutsläppen från 24 till 3,4 ton. Dessutom minskar utsläppen av skadliga partiklar, kväveoxider och svavel i omgivningen. Flygplatsen har också försäkrat sig om att HVO:n inte innehåller rester från palmolja som kan bidra till skogsskövling i Sydostasien.

– Vi har arbetat länge för att ta ansvar för vår verksamhet och göra allt vi kan för ett mer hållbart resande. Sedan kommer bra alternativ. HVO har inte funnits så länge och vi är glada att vi fick tips och råd, bland annat från er på Hela gröna vägen, säger flygplatschefen Anna Råhnängen.

Testar HVO i äldre fordon

Det är de fordon som lastar, sopar och snöröjer på flygplatsen som från och med nu tankas med HVO istället för fossil diesel. Det handlar om stora tunga fordon av äldre modell. Därför kunde tillverkarna inte garantera hur de fungerar att köra på HVO, men efter att ha konsulterat en mängd fordonskunniga beslutade sig flygplatsen för att testa ändå.

– Äldre motorer är ofta mer tåliga, så nu testar vi och gör noggranna uppföljningar att fordonen fungerar som de ska, säger Anna Råhnängen.

Arbetar för biojetbränsle

Flygplatsen arbetar också för att stötta sina kunder, flygbolagen, i omställningen till biojetbränsle. Där är tillgången, och därmed priset, fortfarande en stor stötesten. Men Anna Råhnängen är övertygad om att flygbolagen kommer att öka användningen av förnybart bränsle framöver.

– Det jobbas på många håll och kunde vi få igång en svensk produktion av biojetbränsle hade det varit fantastiskt.

 

Fakta om biodieseln HVO:

  • HVO kan produceras från flera olika typer av oljor. Idag används vegetabiliska och animaliska oljor samt tallolja.
  • HVO har identiska kemiska egenskaper som fossil diesel, men något lägre densitet.
  • De flesta tillverkare av tunga fordon har godkänt HVO100 (100 % HVO). På personbilssidan är det inte så många tillverkare som ännu gett sitt godkännande men de kommer med all sannolikhet på sikt.
  • Man får upp till 90 procent CO2-reduktion och en högre användning av HVO bidrar till minskade utsläpp av NOx, svavel och partiklar i den lokala miljön.
  • För både energi- och koldioxidskatterna ges 100 procent avdrag, HVO är alltså helt skattebefriat.
  • Antalet tankstationer där du kan tanka HVO100 eller blandningar med HVO ökar snabbt.
  • En av råvarorna för HVO är palmolja som framställs i Sydostasien där regnskogen riskerar att skövlas till förmån för palmodlingar. Därför finns det HVO som är fri från palmolja och Palm Fatty Acid Distillates (PFAD) som de flesta svenska återförsäljare säljer.Källa: Biofuel Region