159 biogaslastbilar hjälper Sverige bli fossilfritt

 

I dag kom beskedet att 159 nya lastbilar och bussar som drivs med flytande biogas, LBG, får stöd inom ramen för innovationsklustret Drive LBG. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Energigas Sverige är värdorganisation. Fortsätt läsa 159 biogaslastbilar hjälper Sverige bli fossilfritt

Möte om bioflygbränsle lovar gott inför framtiden

Talare och arrangörer. Anna Råhnängen, flygplatschef. Håkan Schmidt och Linda Rösen, GKN. Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund. Christian Clemens, vd Bra. Anna von Schenck, Nina Innovation. Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund. Niklas Berglin, NiNa Innovation, Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund.

 

Det är mycket som ska till för att skapa en marknad för biobränsle till flygplan. För att lyckas krävs att många olika aktörer samarbetar. Det stod klart på det frukostmöte som Trollhättan Vänersborgs flygplats och Fyrbodals kommunalförbund arrangerade om biobränsle till flyg. 

På plats fanns ett trettiotal deltagare från olika delar av flygbranschen, men också bränsleproducenter, experter på bioekonomi och representanter från region, kommuner och kommunala bol.

– Mitt mål var att få många aktörer att uppmärksamma att man kan jobba tillsammans. Det kanske vi lyckades med idag. Det är många kopplingar mellan de olika besökarna här, säger flygplatschefen Anna Råhnängen.

Flyget har som mål om att halvera sina koldioxidutsläpp till 2050. En viktig del i det arbetet blir att öka inblandningen av biobränslen i tanken, men då behöver produktionen komma igång. Idag produceras flygbränsle bara i Finland och i Kalifornien. Det gör produktionen för liten och kostnaderna för höga.

– Idag är prisskillnaden mellan fossilt och förnybart bränsle för stor. Vi behöver bli fler som delar på kostnaderna och får till ny teknik, ny produktion och nya värdekedjor, säger Maria Fiskerud från Fly Green Fund, som var en av de som talade på frukostmötet.

Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som ger företag och privatpersoner möjlighet att köpa biobränsle till sina flygresor, antingen genom årsavtal eller genom att använda betaltjänsten Swish. En fjärdedel av de inkomster som skapas går också till projekt för att starta produktion av bioflygbränsle i Sverige, något Maria Fiskerud tror kan komma igång inom tre till tio år.

– Anledningen till att jag glider på tidpunkten, är att om vi ska göra bränsle med skogen som råvara, innebär det att använda tekniker som inte är certifierade idag, och det är en process som tar tid, säger hon.

Många av deltagarna på mötet var eniga om att Västra Götaland är en bra plats för framtida produktion. Här finns såväl skogsråvara, som oljeraffinaderier, flygplats, en region som vill bli klimatneutral och andra aktörer som arbetar för att driva på processen.

– Marknaden är på god väg, genom till exempel Fly Green Fund och andra som är villiga att reducera sina koldioxidutsläpp. Sedan krävs en del teknikutveckling. Och det tredje, och kanske viktigaste, om man ska bygga en produktionsanläggning här, så behöver man skapa ett projekt. Det ska finansieras, man behöver hitta rätt aktörer, en sajt och så vidare. Det är en process som tar flera år så den måste starta, säger Niklas Berglin, bioekonomikonsult på Nina Innovation.

– Mycket handlar om att sätta ihop de som behövs, från skogsägarna, som har en ny möjlig intressent för sin råvara, med andra aktörer, ända ut till ända ut till flygbolaget Bra, säger kollegan Anna von Schenck.

Flygplatschefen Anna Rånängen hoppas att mötet var ett steg på vägen mot ökad produktion av bioflygbränsle, för människor kommer inte att sluta flyga och koldioxidutsläppen måste minska.

Jag tror flygande kommer att fortsätta och utvecklas. Det blir inte mindre flyg, utan vi kommer behöva fortsätta flyga och då måste vi göra det på hållbart sätt – och det finns hopp om den framtiden.

Se intervjuer med några av deltagarna på frukostmötet här:

Kan vi tanka flygplan med svenskt biobränsle?

Utvecklingen går fort framåt när det gäller fossilfria alternativ i transportsektorn. Numera går det att flyga med biobränsle i tanken. Den tredje maj diskuteras möjligheter och utmaningar på ett frukostmöte i Trollhättan.

 

På frukostmötet kommer du att få lyssna på två intressanta föredrag i ämnet.

  • Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund, berättar om möjligheterna för företag och organisationer att köpa biobränsle till sina flygresor.
  • Anna von Schenck och Niklas Berglin från NiNa Innovation, berättar om biojetproduktion i Sverige, möjligheter och utmaningar.

För anmälan och eventuella frågor vänder du dig till:

Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund, 070-217 94 49, morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Anna Råhnängen,Trollhättan Vänersborgs Flygplats, 0520-825 00

 

Möjligt att flyga på förnybart

Redan idag tankas plan med bioflygbränsle på svenska flygplatser. Den ekonomiska föreningen Fly Green Fund erbjuder företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck genom att köpa in biojetbränsle för de pengar man får in.

– Nu har vi gjort det i ett drygt år. Köpt in och levererat bioflygbränsle motsvarande 0,3 procent av den svenska inrikes konsumtionen. En del tycker att det låter lite, men det produceras så lite. Även om vi köpte in allt som tillverkas i världen idag skulle det bara täcka 65 procent av det vi använder till inrikes- och utrikesflyget, säger vd:n för Fly Green Fund, Maria Fiskerud.

Goda förutsättningar för svensk produktion

Idag produceras flygbränsle bara i Finland och i Kalifornien. Det gör produktionen för liten och kostnaderna för höga, men efterfrågan finns, och Maria Fiskerud menar att det finns goda förutsättningar att starta bioflygbränsleproduktion också i Sverige.

–Det jag hoppas med träffen i Trollhättan är att få fler privatpersoner och företag att delta i Fly Green Fund. Ju fler vi blir, ju mer kan vi visa framtida producenter att det finns ett intresse. Dessutom hade det varit intressant att undersöka om det finns intressenter lokalt för produktion av bioflygbränsle.

Flygplatsen ställer om

Frukostmötet hålls i Trollhättan där flygplatsen redan har inlett arbetet med att ställa om sina markfordon och lokaler till fossilfri energiförsörjning. Framöver vill de också erbjuda flygbolagen som trafikerar flygplatsen att tanka sina plan med fossilfritt bränsle.

– Flygbolagen vill, och jag tycker att branschen har kommit långt. Kanske närmar vi oss en tippingpoint, men det måste bli bra priser. Kan vi få igång en svensk produktion och tanka svenskt på våra flygplatser, då har vi plötsligt lokalproducerad kollektivtrafik, säger Anna Råhnängen, vd för Trollhättan Vänersborgs flygplats..

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.