Möte om bioflygbränsle lovar gott inför framtiden

Talare och arrangörer. Anna Råhnängen, flygplatschef. Håkan Schmidt och Linda Rösen, GKN. Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund. Christian Clemens, vd Bra. Anna von Schenck, Nina Innovation. Maria Fiskerud, vd Fly Green Fund. Niklas Berglin, NiNa Innovation, Morgan Ahlberg, Fyrbodals kommunalförbund.

 

Det är mycket som ska till för att skapa en marknad för biobränsle till flygplan. För att lyckas krävs att många olika aktörer samarbetar. Det stod klart på det frukostmöte som Trollhättan Vänersborgs flygplats och Fyrbodals kommunalförbund arrangerade om biobränsle till flyg. 

På plats fanns ett trettiotal deltagare från olika delar av flygbranschen, men också bränsleproducenter, experter på bioekonomi och representanter från region, kommuner och kommunala bol.

– Mitt mål var att få många aktörer att uppmärksamma att man kan jobba tillsammans. Det kanske vi lyckades med idag. Det är många kopplingar mellan de olika besökarna här, säger flygplatschefen Anna Råhnängen.

Flyget har som mål om att halvera sina koldioxidutsläpp till 2050. En viktig del i det arbetet blir att öka inblandningen av biobränslen i tanken, men då behöver produktionen komma igång. Idag produceras flygbränsle bara i Finland och i Kalifornien. Det gör produktionen för liten och kostnaderna för höga.

– Idag är prisskillnaden mellan fossilt och förnybart bränsle för stor. Vi behöver bli fler som delar på kostnaderna och får till ny teknik, ny produktion och nya värdekedjor, säger Maria Fiskerud från Fly Green Fund, som var en av de som talade på frukostmötet.

Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som ger företag och privatpersoner möjlighet att köpa biobränsle till sina flygresor, antingen genom årsavtal eller genom att använda betaltjänsten Swish. En fjärdedel av de inkomster som skapas går också till projekt för att starta produktion av bioflygbränsle i Sverige, något Maria Fiskerud tror kan komma igång inom tre till tio år.

– Anledningen till att jag glider på tidpunkten, är att om vi ska göra bränsle med skogen som råvara, innebär det att använda tekniker som inte är certifierade idag, och det är en process som tar tid, säger hon.

Många av deltagarna på mötet var eniga om att Västra Götaland är en bra plats för framtida produktion. Här finns såväl skogsråvara, som oljeraffinaderier, flygplats, en region som vill bli klimatneutral och andra aktörer som arbetar för att driva på processen.

– Marknaden är på god väg, genom till exempel Fly Green Fund och andra som är villiga att reducera sina koldioxidutsläpp. Sedan krävs en del teknikutveckling. Och det tredje, och kanske viktigaste, om man ska bygga en produktionsanläggning här, så behöver man skapa ett projekt. Det ska finansieras, man behöver hitta rätt aktörer, en sajt och så vidare. Det är en process som tar flera år så den måste starta, säger Niklas Berglin, bioekonomikonsult på Nina Innovation.

– Mycket handlar om att sätta ihop de som behövs, från skogsägarna, som har en ny möjlig intressent för sin råvara, med andra aktörer, ända ut till ända ut till flygbolaget Bra, säger kollegan Anna von Schenck.

Flygplatschefen Anna Rånängen hoppas att mötet var ett steg på vägen mot ökad produktion av bioflygbränsle, för människor kommer inte att sluta flyga och koldioxidutsläppen måste minska.

Jag tror flygande kommer att fortsätta och utvecklas. Det blir inte mindre flyg, utan vi kommer behöva fortsätta flyga och då måste vi göra det på hållbart sätt – och det finns hopp om den framtiden.

Se intervjuer med några av deltagarna på frukostmötet här: