Trollhättan Vänersborgs flygplats ställer om till förnybar diesel

Trollhättan- Vänersborgs flygplats kör sina servicefordon på biodieseln HVO.
Trollhättan- Vänersborgs flygplats kör sina servicefordon på biodieseln HVO.

 

Trollhättan – Vänersborgs flygplats har börjat tanka sina fordon med förnybar diesel – HVO, något som minskar koldioxidutsläppen rejält. Satsningen är ett led i flygplatsens långsiktiga hållbarhetssatsning.

Bränslebytet i flygplatsens servicefordon ger en minskning av koldioxidutsläppen från 24 till 3,4 ton. Dessutom minskar utsläppen av skadliga partiklar, kväveoxider och svavel i omgivningen. Flygplatsen har också försäkrat sig om att HVO:n inte innehåller rester från palmolja som kan bidra till skogsskövling i Sydostasien.

– Vi har arbetat länge för att ta ansvar för vår verksamhet och göra allt vi kan för ett mer hållbart resande. Sedan kommer bra alternativ. HVO har inte funnits så länge och vi är glada att vi fick tips och råd, bland annat från er på Hela gröna vägen, säger flygplatschefen Anna Råhnängen.

Testar HVO i äldre fordon

Det är de fordon som lastar, sopar och snöröjer på flygplatsen som från och med nu tankas med HVO istället för fossil diesel. Det handlar om stora tunga fordon av äldre modell. Därför kunde tillverkarna inte garantera hur de fungerar att köra på HVO, men efter att ha konsulterat en mängd fordonskunniga beslutade sig flygplatsen för att testa ändå.

– Äldre motorer är ofta mer tåliga, så nu testar vi och gör noggranna uppföljningar att fordonen fungerar som de ska, säger Anna Råhnängen.

Arbetar för biojetbränsle

Flygplatsen arbetar också för att stötta sina kunder, flygbolagen, i omställningen till biojetbränsle. Där är tillgången, och därmed priset, fortfarande en stor stötesten. Men Anna Råhnängen är övertygad om att flygbolagen kommer att öka användningen av förnybart bränsle framöver.

– Det jobbas på många håll och kunde vi få igång en svensk produktion av biojetbränsle hade det varit fantastiskt.

 

Fakta om biodieseln HVO:

  • HVO kan produceras från flera olika typer av oljor. Idag används vegetabiliska och animaliska oljor samt tallolja.
  • HVO har identiska kemiska egenskaper som fossil diesel, men något lägre densitet.
  • De flesta tillverkare av tunga fordon har godkänt HVO100 (100 % HVO). På personbilssidan är det inte så många tillverkare som ännu gett sitt godkännande men de kommer med all sannolikhet på sikt.
  • Man får upp till 90 procent CO2-reduktion och en högre användning av HVO bidrar till minskade utsläpp av NOx, svavel och partiklar i den lokala miljön.
  • För både energi- och koldioxidskatterna ges 100 procent avdrag, HVO är alltså helt skattebefriat.
  • Antalet tankstationer där du kan tanka HVO100 eller blandningar med HVO ökar snabbt.
  • En av råvarorna för HVO är palmolja som framställs i Sydostasien där regnskogen riskerar att skövlas till förmån för palmodlingar. Därför finns det HVO som är fri från palmolja och Palm Fatty Acid Distillates (PFAD) som de flesta svenska återförsäljare säljer.Källa: Biofuel Region

– Sats på biogass!

Prisøkningen på biodrivstoff i Norge har gjort at store aktører som Posten og Bring nå velger å gå tilbake til fossil diesel. Biodrivstoffet HVO koster nå to til tre kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og VG.

Ved årsskiftet ble HVO mindre tilgjengelig på grunn av nye norske krav til råstoffet palmeoljeavfall. Dermed selger drivstoffselskapene heller til land som ikke har disse kravene til sporing.

Men er løsningen på klimaproblemene å gå tilbake til fossil diesel når det allerede finnes et godt og levedyktig alternativ som ikke har opplevd den samme prisøkningen, har holdt seg stabilt i pris og har mulighet til å øke produksjonen hvis markedet er der?

– Stortingsflertallets satsing på biodrivstoff har løfterike målsetninger og gode motiver. Men både når det gjelder verdiskaping, jobbskaping og lokal utnyttelse av råvarer, er det bom. Årsaken er at de har glemt biogass, sier Jens Måge, Fagrådgiver i Avfall Norge. 

Biogass kan dekke hele 20 pst. av dagens veitransport i Norge. Satsing på biogass gir reduserte klimautslipp både innen avfall, transport og landbruk – alle næringer hvor Norge er forpliktet til å kutte 40 pst. CO2 fra 2005-nivå innen 2030. Norske biogassanlegg produserer 100 pst. klimanøytral biogass fra lokale avfallsressurser som matavfall, kloakk og husdyrgjødsel. Biogassen brukes i busser og tungtransport. Den kan også brukes i biler og ferger. Utslippene går ned globalt, og lokalt gir en gassmotor i tillegg så å si ingen NOx-utslipp, og 30 pst. reduksjon i sot og partikler sammenlignet med en dieselmotor.

I biogassanleggene produseres det i tillegg biogjødsel. Når denne erstatter kunstgjødsel bidrar det til ytterligere reduserte klimagassutslipp. Dermed blir næringsstoffer fra organisk avfall resirkulert, og god matjord bygges opp. I et perspektiv hvor vi vet at verden står overfor fosformangel er dette med å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig.

– Dette er sirkulær økonomi i praksis. Ressursene tas vare på i et kretsløp. Vi skaper rett og slett store verdier fra avfallet som gir arbeidsplasser lokalt, forteller Per Wennerberg, prosjektleder i Biogass Oslofjord.

Norsk biogass produseres av avfall, og det er store avfallsstrømmer å ta av som i dag ikke utnyttes. I et ressurs- og klimaperspektiv må vi utnytte dette bedre. Avfall Norge og Biogass Oslofjord har nylig publisert en rapport om verdiskaping fra biogass på Østlandet. Tallene bør ha overføringsverdi til hele landet, og underbygger at satsing på biogass fra norske avfallsressurser kan skape 20.000 arbeidsplasser, dersom samfunnet velger å satse.

Biogass kutter utslipp i ikke-kvotepliktig sektor både innen avfall, landbruk, hav- og skogbruk, transport og lager flest arbeidsplasser. Da må biogass også være med i målsetningene som nå meisles ut for biodrivstoff i Norge.

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.