Saga Robotics AS

Produserer og drifter landbruksroboten Thorvald, som kan brukes i en lang rekke operasjoner i jordbruket.

Roboten er elektrisk og kan på sikt kunne redusere kjøring med fossilt drivstoff i jordbruket.

Kontaktperson:

Ellen Altenborg

eMobility

eMobility Norway leverer kunnskap om elektrisk mobilitet i form av rådgivning, kurs og foredrag.

 

Kontaktperson: Jan Tore Gjøby

 

Trebruk AS

Arbeider for å øke bruken av tre i bygg. Dermed redusere CO2-belastningen. I den sammenheng arbeides det for fossilfri byggeplass.

 

Kontaktperson:

Bjørn Lier

Energiverket AS

Norges største leverandør av Nibe varmepumper for vannbåren varme. Bervarme, luft til vann og vannbåren oppvarming.

 

Ser på løsninger/muligheter for å bytte deler av bilparken til el/biogassbiler.

 

Kontaktperson:

Glenn R. Pettersen

AirLiquide-Skagerak AS

Distributør og leverandør av Biogass (CBG og LBG)
Leverer og bygger infrastruktur for fyllestasjoner til CBG og LBG

Markedsfører og leverer biogass til transportsektoren .
Konverterer fra fossil diesel til biogass i offentlig transport (bussanbud) og kommunal renovasjon. Etablerer fyllestasjoner i Norge basert på indentifiserte forbrukere og sammen med kommuner.
Reduserte i 2017 13000 tonn CO2 i transportsektoren i Norge.

 

Kontaktperson:

Jan Åge Kverndalen

Østfoldforskning AS

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor LCA.

 

Østfoldforskning er miljøfyrtårnsertifisert. Som Miljøfyrtårnbedrift oppfyller vi de kravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn har satt til HMS, avfall, energi, transport og forurensning. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi har en klar policy om at de ansatte skal bruke kollektivtransport framfor egen bil arbeidsreiser. Vi bruker også Skype for møter når vi kan.

Fortum Markets AS (Charge & Drive)

Nordens største energi/strømselskap.

 

Vi bygger og leverer ladeløsninger til elbiler. Norge og Nordens største ladeoperatør på hurtig- og normallading.

Nærenergi AS

Leverandør av biogassanlegg:

  • Produksjon
  • Oppgradering
  • Fyllestasjoner
  • mm

 

Vi bygger – konverterer til fossilfri teknologi.

Østfold Energi

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme.

Vi har egne vannkraftverk i Indre Sogn og i Østfold. I tillegg eier Østfold Energi kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og er medeier i småkraftselskapet NGK Utbygging.

Innenfor vindkraft er vi medeier i vindparkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland og deltar aktivt i utvikling av ny vindkraft gjennom Zephyr AS. I tillegg eier selskapet seks energisentraler og satser målrettet på utbygging av fjernvarme i Østfold.

Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets 18 kommuner. Aksjekapitalen er 70 millioner kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner. Se egen oversikt over eiere .

I 2016 utgjorde den totale produksjonen 2 389 GWh, tilsvarende strømforbruket til nesten120 000 husstander.

Pedalen sykkelverksted

Hos Pedalen kombineres lidenskap for sykkel, med høy kompetanse og kvalitet. I tillegg drives et viktig sosialfaglig arbeid til glede for mange.

Ved jernbanestasjonen i både Sarpsborg, Halden og Fredrikstad finner du et unikt fagmiljø for sykkel.

Pedalen har:
– Salg av nye sykler og sykkelutstyr
– Verksted, reparasjoner og service
– Sykkelparkering i sykkelstallen

Samt et rullende sykkelverksted som blant annet blir brukt til å utføre service på kommunale elsykler og sykler.

 

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.