Østfoldforskning AS

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor LCA.

 

Østfoldforskning er miljøfyrtårnsertifisert. Som Miljøfyrtårnbedrift oppfyller vi de kravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn har satt til HMS, avfall, energi, transport og forurensning. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi har en klar policy om at de ansatte skal bruke kollektivtransport framfor egen bil arbeidsreiser. Vi bruker også Skype for møter når vi kan.

Plats