Energiverket AS

Norges største leverandør av Nibe varmepumper for vannbåren varme. Bervarme, luft til vann og vannbåren oppvarming.

 

Ser på løsninger/muligheter for å bytte deler av bilparken til el/biogassbiler.

 

Kontaktperson:

Glenn R. Pettersen

Plats