Trebruk AS

Arbeider for å øke bruken av tre i bygg. Dermed redusere CO2-belastningen. I den sammenheng arbeides det for fossilfri byggeplass.

 

Kontaktperson:

Bjørn Lier

Plats