AirLiquide-Skagerak AS

Distributør og leverandør av Biogass (CBG og LBG)
Leverer og bygger infrastruktur for fyllestasjoner til CBG og LBG

Markedsfører og leverer biogass til transportsektoren .
Konverterer fra fossil diesel til biogass i offentlig transport (bussanbud) og kommunal renovasjon. Etablerer fyllestasjoner i Norge basert på indentifiserte forbrukere og sammen med kommuner.
Reduserte i 2017 13000 tonn CO2 i transportsektoren i Norge.

 

Kontaktperson:

Jan Åge Kverndalen

Plats