Østfold Energi

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme.

Vi har egne vannkraftverk i Indre Sogn og i Østfold. I tillegg eier Østfold Energi kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og er medeier i småkraftselskapet NGK Utbygging.

Innenfor vindkraft er vi medeier i vindparkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland og deltar aktivt i utvikling av ny vindkraft gjennom Zephyr AS. I tillegg eier selskapet seks energisentraler og satser målrettet på utbygging av fjernvarme i Østfold.

Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets 18 kommuner. Aksjekapitalen er 70 millioner kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner. Se egen oversikt over eiere .

I 2016 utgjorde den totale produksjonen 2 389 GWh, tilsvarende strømforbruket til nesten120 000 husstander.