Saga Robotics AS

Produserer og drifter landbruksroboten Thorvald, som kan brukes i en lang rekke operasjoner i jordbruket.

Roboten er elektrisk og kan på sikt kunne redusere kjøring med fossilt drivstoff i jordbruket.

Kontaktperson:

Ellen Altenborg

eMobility

eMobility Norway leverer kunnskap om elektrisk mobilitet i form av rådgivning, kurs og foredrag.

 

Kontaktperson: Jan Tore Gjøby

 

Trebruk AS

Arbeider for å øke bruken av tre i bygg. Dermed redusere CO2-belastningen. I den sammenheng arbeides det for fossilfri byggeplass.

 

Kontaktperson:

Bjørn Lier

Energiverket AS

Norges største leverandør av Nibe varmepumper for vannbåren varme. Bervarme, luft til vann og vannbåren oppvarming.

 

Ser på løsninger/muligheter for å bytte deler av bilparken til el/biogassbiler.

 

Kontaktperson:

Glenn R. Pettersen

AirLiquide-Skagerak AS

Distributør og leverandør av Biogass (CBG og LBG)
Leverer og bygger infrastruktur for fyllestasjoner til CBG og LBG

Markedsfører og leverer biogass til transportsektoren .
Konverterer fra fossil diesel til biogass i offentlig transport (bussanbud) og kommunal renovasjon. Etablerer fyllestasjoner i Norge basert på indentifiserte forbrukere og sammen med kommuner.
Reduserte i 2017 13000 tonn CO2 i transportsektoren i Norge.

 

Kontaktperson:

Jan Åge Kverndalen

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.