Østfoldforskning AS

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor LCA.

 

Østfoldforskning er miljøfyrtårnsertifisert. Som Miljøfyrtårnbedrift oppfyller vi de kravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn har satt til HMS, avfall, energi, transport og forurensning. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi har en klar policy om at de ansatte skal bruke kollektivtransport framfor egen bil arbeidsreiser. Vi bruker også Skype for møter når vi kan.

Fortum Markets AS (Charge & Drive)

Nordens største energi/strømselskap.

 

Vi bygger og leverer ladeløsninger til elbiler. Norge og Nordens største ladeoperatør på hurtig- og normallading.

Nærenergi AS

Leverandør av biogassanlegg:

  • Produksjon
  • Oppgradering
  • Fyllestasjoner
  • mm

 

Vi bygger – konverterer til fossilfri teknologi.

Østfold Energi

Østfold Energi produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme.

Vi har egne vannkraftverk i Indre Sogn og i Østfold. I tillegg eier Østfold Energi kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og er medeier i småkraftselskapet NGK Utbygging.

Innenfor vindkraft er vi medeier i vindparkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland og deltar aktivt i utvikling av ny vindkraft gjennom Zephyr AS. I tillegg eier selskapet seks energisentraler og satser målrettet på utbygging av fjernvarme i Østfold.

Østfold Energi AS eies av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets 18 kommuner. Aksjekapitalen er 70 millioner kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner. Se egen oversikt over eiere .

I 2016 utgjorde den totale produksjonen 2 389 GWh, tilsvarende strømforbruket til nesten120 000 husstander.

Pedalen sykkelverksted

Hos Pedalen kombineres lidenskap for sykkel, med høy kompetanse og kvalitet. I tillegg drives et viktig sosialfaglig arbeid til glede for mange.

Ved jernbanestasjonen i både Sarpsborg, Halden og Fredrikstad finner du et unikt fagmiljø for sykkel.

Pedalen har:
– Salg av nye sykler og sykkelutstyr
– Verksted, reparasjoner og service
– Sykkelparkering i sykkelstallen

Samt et rullende sykkelverksted som blant annet blir brukt til å utføre service på kommunale elsykler og sykler.

 

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.