NEVS

NEVS AB grundades 2012, då företagets grundare Kai Johan Jiang köpte Saabs konkursbo i Trollhättan. Företaget utvecklar hållbara transportlösningar (elbilar), som på sikt ska bli självkörande.

 

NEVS är övertygade om att framtidens transporter är elektrifierade och fossilfria. Vi producerar elbilar och mobilitetstjänster som på sikt ska effektivisera användning av bilar och reducera antalet bilar i trafiken. Vi jobbar för framtidens elbil som är autonom och delad och som möjliggör att fler kan ta sig runt med färre bilar i ett mer effektiv fossilfritt mobilitetssystem.

Toveks bil

Toveks bil finns på 14 orter och säljer personbilar av märkena: VW, VW Transport, Skoda och Seat
Privat Ägare: Gregor Tovek startade 1994

VW är marknadsledande på försäljning av El/hybridbilar

AB Vänersborgsbostäder

AB Vänersborgsbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Vänersborg. Fastighetsbeståndet består av drygt 3200 lägenheter med 5600 hyresgäster.

 

Bolagets miljöpolicy innefattar ett krav på att miljöklassade bränslen och fordon ska prioriteras. Av bolagets 46 fordon är idag 11 stycken elbilar.

I takt med att fordonen byts ut kommer vi att:

1. Överväga om fordonet behövs.
2. Välja ett fossilfritt alternativ.

Fyrstads Flygplats AB

Bolaget driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats där reguljärtrafik, charter och frakt såväl som samhällsnyttigt flyg och flygskoleverksamhet förekommer.

Vi har:

Alltid minst ett miljöförbättringsprojekt på gång
Elbilsladdningsplatser för passagerare och personal
Cykelvänlig arbetsplats
Fossilfritt drivmedel till egna fordon, t ex HVO
Verka för fossilfritt bränsle till flygplan
Efterfråga och använd ”bästa teknik” vid utbyte eller nyinvesteringar
Utbilda i EcoDriving på tunga fordon

Orust e-boats AB

Orust e-boats håller på att ta fram morgondagens energieffektiva båtar/fartyg som ska vara fossilfria, se www.orusteboats.se

Vi medverkar till att det blir fossilfritt även på vattenvägarna.

Interreg Sverige-Norge
Västra Götalandsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
Akershus fylkeskommune
Östfold fylkeskommune
Norsk elbilforening
Gröna bilister
Rakkestad Näringsråd
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.