Vänerparken Förvaltning AB

Vänerparken Förvaltning AB förvaltar och hyr ut lokaler till kommun, landsting och staten. Företaget har cirka 40 000 kvm lokaler som är väl samlade och ligger i nära anslutning till Vänersborgs resecentrum.

 

Vi har inga egna fordon men vill underlätta för våra hyresgäster att köra eldrivna arbetsfordon, tjänstebilar, privatbilar och för deras besökande bilister. Genom att installera laddstolpar möter vi en allt större efterfrågan och underlättar för alla som har eller tänker köpa eldrivet fordon.