Kvik

Kvik säljer köks- och badrumsinredning och garderober.

“Vi är intresserade av att utveckla ett miljötänk som ingår i företagets policy. Vi kör en del bil när vi besöker kunder och varje vecka får vi gods från Danmark som koncernen försöker utveckla samlastning för.”