Häröd Gård & Lantbutik

Häröd Gård & Lantbutik är ett lantbruksföretag med nötboskapsbetesmarker, skogsbruk, sågverk, förnybar elproduktion, lägenhetsuthyrning, äggproduktion, grönsaks- och fruktodling med mera.

Kontaktperson: Thomas Ivarsson, 0703-48 34 71, thomas.harodsgard@telia.com

“Vi kör enbart eldrivna fordon – en arbetsbil och en privat personbil – och har även egna laddpunkter. Vid längre resor åker vi i möjligaste mån med buss och tåg.
Gårdens arbetsmaskiner; traktor, lastmaskin, sågverksmotor körs från och med sommaren 2018 på EcoPar B.
Sedan sommaren 2012 har vi solcellspaneler (2 x 100 kvm) på ladugårdstak
och snart även ytterligare 190 kvm.”

 

 

 

Information

Plats