Strömstad Marina AB

Fullskalig marina som ligger centralt i Kebalviken i Strömstad. Företaget har 11 anställda, varav de flesta är marinmekaniker. Verksamheten erbjuder bland annat uthyrning av båtplatser, gästhamn och vinterförvaring.

 

Vi satsar på lokal rening av alla slags utsläpp i havet och i framtiden vill vi köra fossilfritt.

Br. Axelsson El AB

Ett traditionellt elinstallationsföretag som nu anpassar sig till framtidens behov gällande teknik och miljö.

 

Vi har sedan några år tagit steget till elbilar. Cirka 35 procent av företagets bilar är idag rena elbilar och 2019 planerar vi för fler. Vi säljer och installerar solceller och infrastruktur för elbilsladdning samt är ett bollplank för intressenter.

 

NEVS

NEVS AB grundades 2012, då företagets grundare Kai Johan Jiang köpte Saabs konkursbo i Trollhättan. Företaget utvecklar hållbara transportlösningar (elbilar), som på sikt ska bli självkörande.

 

NEVS är övertygade om att framtidens transporter är elektrifierade och fossilfria. Vi producerar elbilar och mobilitetstjänster som på sikt ska effektivisera användning av bilar och reducera antalet bilar i trafiken. Vi jobbar för framtidens elbil som är autonom och delad och som möjliggör att fler kan ta sig runt med färre bilar i ett mer effektiv fossilfritt mobilitetssystem.

Toveks bil

Toveks bil finns på 14 orter och säljer personbilar av märkena: VW, VW Transport, Skoda och Seat
Privat Ägare: Gregor Tovek startade 1994

VW är marknadsledande på försäljning av El/hybridbilar

AB Vänersborgsbostäder

AB Vänersborgsbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Vänersborg. Fastighetsbeståndet består av drygt 3200 lägenheter med 5600 hyresgäster.

 

Bolagets miljöpolicy innefattar ett krav på att miljöklassade bränslen och fordon ska prioriteras. Av bolagets 46 fordon är idag 11 stycken elbilar.

I takt med att fordonen byts ut kommer vi att:

1. Överväga om fordonet behövs.
2. Välja ett fossilfritt alternativ.

Fyrstads Flygplats AB

Bolaget driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats där reguljärtrafik, charter och frakt såväl som samhällsnyttigt flyg och flygskoleverksamhet förekommer.

Vi har:

Alltid minst ett miljöförbättringsprojekt på gång
Elbilsladdningsplatser för passagerare och personal
Cykelvänlig arbetsplats
Fossilfritt drivmedel till egna fordon, t ex HVO
Verka för fossilfritt bränsle till flygplan
Efterfråga och använd ”bästa teknik” vid utbyte eller nyinvesteringar
Utbilda i EcoDriving på tunga fordon

Orust e-boats AB

Orust e-boats arbetar med och för fossilfria båtar/fartyg. Bolagets styrelsemedlemmar är också engagerade i Orust Kretsloppsakademi som arbetar för ett energi- och klimatneutralt Orust år 2020.

 

Vi kör fossilfria fordon  och marknadsför fördelarna med fossilfria transporter med förnybar energi. Förutom laddstolpar till fordon har vi nu också laddstationer till båtar. Vi bygger nya eldrivna båtar tillsammans med Vindö Marin.

Västra Orusts Energitjänst

Bedriver eldistribution till ca 5 500 elnätskunder utmed västra sidan av Orust. I vårt dotterbolag VOE Service bedriver vi entreprenad verksamhet samt elhandels-administration.

Vi kommer successivt byta fordon till eldrivna om så är möjligt med avseende på prestation mm. Kan vi ej välja eldrift kommer vi att välja fordon med miljövänliga bränslen. Gällande transporter kommer vi att successivt ställa krav på samordning.

Godhem Living AB

Butik och e-handel som säljer ekologiskt och närproducerad mat och husgeråd.

Vi kommer tillsammans med fastigheten vi hyr av sätta upp elladdare och solpaneler. Vi kommer successivt byta våra fordon till elfordon och vi kommer samarbeta med våra leverantörer att gå över till grön el och transport.

ICA Kvantum Vänersborg

ICA Kvantum Vänersborg bedriver sin verksamhet inom dagligvaruhandeln. Antal anställda är ca 80 i varierande åldrar. Förutom att erbjuda en fräsch och fin matbutik är den personliga prägeln viktigt hos oss.

Vi ska jobba för att våra leverantörer väljer fordon som minskar utsläpp samt att uppmuntra vår personal att välja kollektivtrafik, cykling och promenader till och från jobbet och på fritiden.

ICA Supermarket Färgelanda

För oss på ICA Supermarket Färgelanda handlar goda saker om mer än bara mat. Vi vill gärna vara en drivkraft i samhället och engagera oss i våra hjärtefrågor. Något vi tycker är extra viktigt är hur vi tar hand om vår miljö, speciellt genom att arbeta med klimatfrågor och förnybar energi.

Vi arbetar med energieffektivisering inne i butiken och har solceller på taket, laddstolpar vid butiken och kör elbilar. Under sommaren 2017 lottade vi ut provkörningar i elbil till våra kunder.

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag ägs av Trollhättans Stad och bedriver fastighetsförvaltning inom Trollhättans kommun. Fastighetsbeståndet består av drygt 6000 lägenheter och ungefär 200 lokaler.

 

Vi har nu tagit fram en helt ny fordonsstrategi med skarpare krav vad gäller koldioxidutsläpp och vilka bränslen som ska prioriteras.

Av alla våra 30 fordon uppfyller 27 den senaste definitionen för Miljöbil som trädde ikraft år 2013. Vi har också tagit fram ett koncept för att möjliggöra hemmaladdning av elbil till våra hyresgäster.

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.