Mindre tomgangskjøring gir markant lavere utslipp og bedre prosjektøkonomi

Miljøgevinsten er formidabel, og kommer med en gang du stanser motoren. Park & Anlegg ser allerede svært gode resultater, og er på god vei mot målet om store årlige utslippsreduksjoner og mindre tomgangskjøring på anleggene.

Septembersola skinner over boligprosjektet Skoglundkollen i Son. Det er fortsatt fine utetemperaturer, og full fart i grunnarbeidene og VA-anlegg for prosjektet. Her skal det bygges 13 bygningskropper med til sammen 26 boenheter i dette byggetrinnet. Selvsagt er det mange anleggsmaskiner på Skoglundkollen. Spesielt i to av maskinene blir det trykket på stoppknappen så snart maskinen tar en liten pause av ulike årsaker.

– Det er på tide å tenke på miljøet og våre omgivelser når vi er på byggeplassen. Hvorfor i all verden skal maskinene gå på tomgang så mye? Jeg bare bestemte meg for at jeg skal bidra det jeg kan og tenke oftere på miljøet, sier Jens Hansson (30).

Enkle tiltak, store gevinster
Maskinentreprenørenes Forbund har samlet tall som viser at gravemaskiner rundt på norske anlegg gjerne går på tomgang 30 – 50 prosent av arbeidsdagen. Anleggsbransjens omfattende tomgangskjøring har negative konsekvenser for både miljø og økonomi.

Park & Anlegg har hittil i år 33,4 prosent tomgangskjøring på byggeplassene, men er likevel langt fra de største miljøsynderne. Nå ønsker bedriften raskest mulig å komme under 20 prosent i tomgangskjøring. Som i mange andre miljøspørsmål, er det gjerne unge voksne som fører an og tar raskest tak i miljøutfordringene. Det aller viktigste er å være bevisst det man gjør i det daglige.

Kjell-Arne Leinum, leder for ytre miljø, skryter av responsen internt etter å ha satt søkelyset tydeligere på miljøsaker. På byggeplassen Skoglundkollen i Son har han sammen med prosjektleder Petter Skår Johansen informert og drøftet tomgangskjøringen med de ansatte som jobber på anlegget. Og resultatene kom veldig raskt.

Forbilledlig eksempel
Jens Hansson og kollega Kristoffer Eriksson (28), har allerede oppnådd veldig gode resultater. De stanser motoren når maskinen ikke er i aktivt arbeid, og er veldig bevisste på å redusere tomgangskjøringen. Samlet ligger de godt under Park & Anlegg sitt mål for  august.

Vi svensker er jo kjent for å være flinke til å være gjerrige. Kanskje det er derfor vi ser det som naturlig å spare både miljøet og ressursene. Her blir det nok konkurranse videre om hvem som er best ved årets slutt. Jens skal definitivt få konkurranse av både meg og mange andre, smiler Kristoffer Eriksson.

Det kan fort bli mange timer i maskinen hver måned. Når man ser dette over flere år, regner man fort hjem store gevinster på mange måter hvis tomgangskjøringen holdes nede.

Dette virker som god musikk i prosjektlederørene til Petter Skår Johansen. Han snakker bevisst og systematisk om tomgangskjøring på de ukentlige lagsmøtene.

Det er flott å se at resultatene kommer såpass raskt, og at tomgangsprosenten kan reduseres bare vi er bevisste i det daglige, sier prosjektlederen.

Miljørådgiveren
Tittelen og ansvarsområdet til Kjell-Arne Leinum handler om bedriftens miljømessige samfunnsansvar og forbedringer rundt dette. Han er ytre miljø leder i Park & Anlegg, men bruker også tittelen miljørådgiver.

– Vi har et prosjekt vi kaller for grønt prosjekt. Arbeidsoperasjonene påvirker de ytre omgivelsene. Før vi starter et prosjekt, og under prosjektets gang, jobber vi aktivt med å minimere påvirkning av ytre miljø. Tomgangskjøring er i utgangspunktet enkelt å redusere, bare vi alle har fokus på det hele tiden i det daglige, mener Leinum.
Forbedringene dokumenteres fortløpende. Miljøet skånes, det går mindre diesel og maskinenes driftstimer reduseres. Men dokumenterte forbedringer kan også styrke mulighetene til å vinne kontrakter i fremtiden. Slikt sett trygges også arbeidsplassene, som en konsekvens av mindre tomgangskjøring og andre tiltak for miljøet.

– Vi er ISO-sertifisert, miljøfyrtårnbedrift og har bærekraft generelt som viktig fokusområde. Jeg ser ingen grunn til at bransjen vår skal ha så mye som en tredjedel av maskintimene på tomgang. Vi skal hvert fall gjøre vårt for å forbedre dette på hver eneste av våre 110 tyngre maskiner. Det skal bli spennende å se hvor langt vi har nådd ved årets slutt, sier Leinum.

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.