Mindre tomgangskjøring gir markant lavere utslipp og bedre prosjektøkonomi

Miljøgevinsten er formidabel, og kommer med en gang du stanser motoren. Park & Anlegg ser allerede svært gode resultater, og er på god vei mot målet om store årlige utslippsreduksjoner og mindre tomgangskjøring på anleggene.

Septembersola skinner over boligprosjektet Skoglundkollen i Son. Det er fortsatt fine utetemperaturer, og full fart i grunnarbeidene og VA-anlegg for prosjektet. Her skal det bygges 13 bygningskropper med til sammen 26 boenheter i dette byggetrinnet. Selvsagt er det mange anleggsmaskiner på Skoglundkollen. Spesielt i to av maskinene blir det trykket på stoppknappen så snart maskinen tar en liten pause av ulike årsaker.

– Det er på tide å tenke på miljøet og våre omgivelser når vi er på byggeplassen. Hvorfor i all verden skal maskinene gå på tomgang så mye? Jeg bare bestemte meg for at jeg skal bidra det jeg kan og tenke oftere på miljøet, sier Jens Hansson (30).

Enkle tiltak, store gevinster
Maskinentreprenørenes Forbund har samlet tall som viser at gravemaskiner rundt på norske anlegg gjerne går på tomgang 30 – 50 prosent av arbeidsdagen. Anleggsbransjens omfattende tomgangskjøring har negative konsekvenser for både miljø og økonomi.

Park & Anlegg har hittil i år 33,4 prosent tomgangskjøring på byggeplassene, men er likevel langt fra de største miljøsynderne. Nå ønsker bedriften raskest mulig å komme under 20 prosent i tomgangskjøring. Som i mange andre miljøspørsmål, er det gjerne unge voksne som fører an og tar raskest tak i miljøutfordringene. Det aller viktigste er å være bevisst det man gjør i det daglige.

Kjell-Arne Leinum, leder for ytre miljø, skryter av responsen internt etter å ha satt søkelyset tydeligere på miljøsaker. På byggeplassen Skoglundkollen i Son har han sammen med prosjektleder Petter Skår Johansen informert og drøftet tomgangskjøringen med de ansatte som jobber på anlegget. Og resultatene kom veldig raskt.

Forbilledlig eksempel
Jens Hansson og kollega Kristoffer Eriksson (28), har allerede oppnådd veldig gode resultater. De stanser motoren når maskinen ikke er i aktivt arbeid, og er veldig bevisste på å redusere tomgangskjøringen. Samlet ligger de godt under Park & Anlegg sitt mål for  august.

Vi svensker er jo kjent for å være flinke til å være gjerrige. Kanskje det er derfor vi ser det som naturlig å spare både miljøet og ressursene. Her blir det nok konkurranse videre om hvem som er best ved årets slutt. Jens skal definitivt få konkurranse av både meg og mange andre, smiler Kristoffer Eriksson.

Det kan fort bli mange timer i maskinen hver måned. Når man ser dette over flere år, regner man fort hjem store gevinster på mange måter hvis tomgangskjøringen holdes nede.

Dette virker som god musikk i prosjektlederørene til Petter Skår Johansen. Han snakker bevisst og systematisk om tomgangskjøring på de ukentlige lagsmøtene.

Det er flott å se at resultatene kommer såpass raskt, og at tomgangsprosenten kan reduseres bare vi er bevisste i det daglige, sier prosjektlederen.

Miljørådgiveren
Tittelen og ansvarsområdet til Kjell-Arne Leinum handler om bedriftens miljømessige samfunnsansvar og forbedringer rundt dette. Han er ytre miljø leder i Park & Anlegg, men bruker også tittelen miljørådgiver.

– Vi har et prosjekt vi kaller for grønt prosjekt. Arbeidsoperasjonene påvirker de ytre omgivelsene. Før vi starter et prosjekt, og under prosjektets gang, jobber vi aktivt med å minimere påvirkning av ytre miljø. Tomgangskjøring er i utgangspunktet enkelt å redusere, bare vi alle har fokus på det hele tiden i det daglige, mener Leinum.
Forbedringene dokumenteres fortløpende. Miljøet skånes, det går mindre diesel og maskinenes driftstimer reduseres. Men dokumenterte forbedringer kan også styrke mulighetene til å vinne kontrakter i fremtiden. Slikt sett trygges også arbeidsplassene, som en konsekvens av mindre tomgangskjøring og andre tiltak for miljøet.

– Vi er ISO-sertifisert, miljøfyrtårnbedrift og har bærekraft generelt som viktig fokusområde. Jeg ser ingen grunn til at bransjen vår skal ha så mye som en tredjedel av maskintimene på tomgang. Vi skal hvert fall gjøre vårt for å forbedre dette på hver eneste av våre 110 tyngre maskiner. Det skal bli spennende å se hvor langt vi har nådd ved årets slutt, sier Leinum.

Taxisentralen tester elektriske drosjer

Drosjesjåfører i Sarpsborg og Fredrikstad deltar i et prosjekt der de skal teste elbil for å finne ut om hvilke barrierer som finnes for fossilfri drosjedrift i Nedre Glomma. Den første bilen er nå klar til bruk. Fortsätt läsa Taxisentralen tester elektriske drosjer

Norges første elektriske søppelbil

Mandag 13. februar ankom Sarpsborg kommunes nye elektrisk søppelbil sitt nye hjem. 26-tonnsbilen er en britisk Dennis Eagle som er konvertert til elektrisk drift av franske Power Vehicle Innovations (PVI), mens den danske leverandøren Phoenix Danmark har montert komprimatoren. En tilsvarende søppelbil har vært i drift i Frederiksberg ved København helt siden juni 2013, men dette er den første i Norge.

Det er to slike som skal settes i drift i Sarpsborg fra 1. oktober. Dette skal være de første helelektriske søppelbilene i Norge etter at elbil-bølgen slo inn over landet de siste årene. De to bilene som skal kjøre sjutimers rute i Sarpsborg fra høsten er bestilt med en batteripakke som har 255 kWh kapasitet. Rekkevidden ved innsamling oppgis til mer enn 80 kilometer ved totalt tre-fire lass, avhengig av topografi og avstand til deponi. Maksimal rekkevidde er 225 kilometer.

– Høsten 2017 kommer Norges to første helelektriske søppelbiler til å kjøre i sentrumsgatene i Sarpsborg. Det vil gi mindre utslipp og mindre støy i Sarpsborg sentrum. I tillegg vil de seks andre bilene som skal hente avfall i Sarpsborg gå på biogass i stedet for diesel slik det er i dag. Dette viser nok en gang at Sarpsborg er en framtidsrettet kommune, sier enhetsleder Marianne Knudsen i Enhet kommunalteknikk, Sarpsborg kommune.

Investeringskostnaden er i dag høyere enn tilsvarende dieselversjon, men vesentlig lavere driftskostnader og lengre levetid gjøre at investering skal være lønnsom på lengre sikt når bilene blir billigere. I tillegg vil hver renovasjonsbil kutte CO2-utslippene med rundt 60 tonn per år, ifølge danske beregninger.

– Vi er veldig glade for at Sarpsborg kommune er den første kommunen i Norge som har kjøpt elektriske renovasjonsbiler på den størrelsen her, sier Gabriel Wergeland Krog, prosjekleder Klima, vann og landbruk, Østfold fylkeskommune.

– Det alltid viktig at det offentlige går foran fordi det gir en stor signaleffekt til andre som har tenkt det samme. Noen må alltid være først, fortsetter Krog.

Norsk Gjenvinning Renovasjon var en av fire som leverte tilbud til Sarpsborg kommune da oppdraget var ute på anbud.  Selv når andre hensyn enn pris har veid mest, har Sarpsborg kommune valgt en leverandør som også hadde best pris. Nå håper nestleder for Samferdskomiteen, Cecilie Agnalt, at andre vil ta over stafettpinnen med å elektrifisere Østfold.

– I dag er jeg glad for at Sarpsborg tar i bruk elektriske renovasjonsbiler. Dt er viktig for Sarpsborg, men også for Østfold. Nå håper vi at flere kommuner gjør akkurat det samme som Sarpsborg. Nå er stafettpinnen igang, sier Agnalt.

Kontrakten med Norsk Gjenvinning Renovasjon, som har en verdi på 23,8 millioner kroner starter opp 1. september 2017 og varer frem til 30. september 2022 med opsjon for 1+1 år forlenging.

Se videoreportasje om den nye elektriske renovasjonsbilen:

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.