Här behövs fler snabbladdare

Prognosen för Västra Götalands län är ett totalt bestånd av 22.700 laddbara bilar 2020 och till 2030 beräknas det finnas 140.000 laddfordon i länet.

 

Länsstyrelsen har låtit göra en analys av var snabbladdare behövs i Västra Götalandsregionen. Rapporten har tagits fram inom myndighetens projekt EWEST som arbetar för att snabba på omställningen till elfordon.

Syftet med rapporten är att ge ett aktuellt planeringsunderlag som pekar ut platser som enligt rapportförfattaren är i behov av utbyggd snabbladdning, samt att ge principer för placering av destinationsladdare. Rapporten ger också en samlad kartläggning av befintlig (utbyggd och planerad) publik laddinfrastruktur i Västra Götaland samt information om olika sorters laddstolpar.

Klicka här för att ladda ner rapporten hos Länsstyrelsen

Så ser det ut i Fyrbodal

I Fyrbodal är den publika laddningen jämförelsevis väl utbyggd, men rapportförfattaren menar att det behövs snabbladdare i Färgelanda och Ed. Parallellt med att de mest trafikerade vägarna i regionen får sammanhängande korridorer bör också snabbladdare för klusterladdning byggas på större orter för att öka den dagliga rörligheten med elfordon. I Fyrbodal pekas bland annat Bengtsfors, Lysekil, Kungshamn, Skärhamn, Östad, Trollhättan och Uddevalla ut som lämpliga platser för sådana.

Laddning i flerbostadshus avgörande

Framöver kommer EWEST att återkomma med publikationer kring hinder och åtgärder för att säkerställa boende i flerbostadshus och på arbetsplatser, där den avgörande utbyggnaden av laddmöjligheter sker. Förhoppningen är att underlagen sammantaget ska underlätta för såväl offentliga som privata aktörer att kunna ställa om till fossilfria fordon och transporttjänster redan runt år 2020.