Biogas2020 lockade många besökare

Under tisdag och onsdag 26-27 oktober deltog fossilfri2030 på årets stora skandinaviska biogaskonferens, Biogas2020, i Trollhättan. Konferensen hade 30 utställare och över 300 deltagare.

Första dagen bestod av seminarier och mingel i utställningshallen. Det konstaterades snabbt att Västsverige ihop med grannregionerna i Danmark och Norge har förutsättningar att bli världsbäst på biogas.

  • Det är mer och mer självklart att vi arbetar i ett nordiskt sammanhang, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd. Ska vi få en tipping point i biogasutvecklingen krävs ett nordiskt samarbete.

Kristina menar att vi inte behöver vänta på huvudstäderna utan kan ta regionala initiativ, och det kan ibland vara en fördel att inte känna att man måste vänta på Stockholm, utan har muskler att sätta igång egna regionala projekt.

Gunnar Gustavsson, en av lantbrukarna som förser Biogas Brålanda med biogas.
Gunnar Gustavsson, en av lantbrukarna som förser Biogas Brålanda med biogas.

 

På konferensen lyftes den danska ön och kommunen Samsö fram som ett gott exempel. Samsö bestämde sig 1998 för att bli koldioxidneutral, och lyckades nå det på 10 år. I dag har de ett negativt koldioxidutsläpp per person.

Även Peter Eriksson (M), kommunalråd Trollhättan deltog i en panel under konferensen. Han lyfte fram vikten av cirkulär pedagogik, att barnen redan i förskolan lär sig hur man sorterar ”det som vi kallar avfall”, lär sig att stadens bussar körs på sopor med mera.

Martin Carling (C), ordförande Fyrbodals kommunalförbund deltog också i panelen. Han lyfte fram att Fyrbodals kommunalförbunds roll är att stötta de 14 medlemskommunerna, och att en av de frågor kommunalförbundet valt att arbeta med är biogas.

  • Vi har ett affärsdrivet miljötänk, för det är det vi tror gör att vi kan få med många olika aktörer på den resan, inte minst näringslivet, men även högskolan, säger Martin Carling.

All politik är lokal, påpekar Martin Carling och fortsätter:

  • Vi är med på resan och har tagit djärva mål. Det varierar mellan våra kommuner hur lång man kommit, men alla har samma mål, och en sak vi arbetar gemensamt och intensivt med just nu är omställningen av våra fordonsflottor.

Biogas är så mycket mer än ett bränsle, säger Martin Carling och uttrycker sin förvåning över hur okänd biogas är. Elbussar lyfts fram på olika sätt med egna färger och på ett flashigt sätt, menar han, men biogasen är helt anonym.

På den positiva sidan lyfter Martin Carling fram att BRC planerar att bygga fyra nya tankställen i Fyrbodal, bland annat tack vare att kommunerna är villiga att ställa om sina fordonsflottor.

Bland övriga föreläsare på konferensen fanns bland andra Ingrid Nyström från F3, som på uppdrag av bland andra Energimyndigheten, arbetar med förnybara bränslen ur ett systemperspektiv. Hon lyfte fram att andelen förnybara bränslen ökar stadigt och är med internationella mått mätt hög i Sverige.

Uppgraderingsanläggningen på Biogas Brålanda.
Uppgraderingsanläggningen på Biogas Brålanda.

 

Bo Ramberg, vd för Fordonsgas Sverige AB berättade om deras verksamhet och om att företaget ligger i startgroparna för en expansion ut ur Västsverige, där företaget har sin verksamhet i dag.

  • Vi kommer att expandera i Sverige så snart marknaden sticker iväg, och det kommer den att göra, säger Bo Ramberg.

Ett skäl att se positivt på framtiden är att biogastaxibilar kommer att få förtur på Landvetter, något som Bo Ramberg tror kommer att kraftigt kommer att öka antalet biogasbilar i Västsverige.

Maria Losman, konsult på företaget Ecoplan pratade om vikten av miljöperspektivet vid offentliga upphandlingar.

Det finns många sorters upphandlingar där man kan ställa krav på bränsle, menar hon, och räknar upp bland annat inköp av personbilar och lastbilar, av drivmedel i sig själv, och inte minst resor, exempelvis taxi, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, och linjetrafik med buss.

Andra upphandlingar kan vara godstransporter, anläggningstransporter, drift av väg (sopning, snöröjning med mera) och renhållningsentreprenader. Plus en massa andra tjänster där transporter förekommer som till exempel bevakningstjänster, städtjänster med mera.

Att inta en teknikneutral inställning är en fälla, menar Maria Losman. Om man till exempel begär 100 procent förnybart i en upphandling av renhållning, så får man HVO, menar hon, eftersom det är det enklaste för företagen som lämnar in anbud.

I stället ger hon Kalmar som exempel, där kommunen krävde 100 procent förnybara drivmedel, varav 65 procent ska vara biogas.

  • Alla var jätteoroliga för att detta skulle kosta jättemycket, men det gjorde det inte. Kommunen fick lägre priser än de haft tidigare”, säger Maria Losman

Låt inte det bästa bli det godas fiende, är Maria Losmans råd. Vänta inte på det där perfekta bränslet som kan komma i framtiden. Upphandling handlar om att göra det bästa med det som finns här och nu.

Dag två på konferensen ägnades åt studiebesök, bland annat på Biogas Brålanda och Gobigas i Göteborg.

Text & Bild: Morgan Ahlberg

Publicerad: