Fyrbodals kommunalförbund välkomnar nya tankställen för biogas

Trollhätteföretaget BRC Sweden har beviljats statligt stöd från Klimatklivet för att bygga fyra nya tankställen för biogas i Strömstad, Åmål, Bengtsfors och Mellerud.

  • Detta är en vinstlott för klimatet, lokala företag och våra kommuner. Vi lyfter på hatten för BRC som vågar gå före och skyndar på utvecklingen mot ett fossilfritt Fyrbodal, säger Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund.

Biogas har en viktig roll att spela i omställningen till fossilfria fordonsflottor. Men hittills har fordon drivna med biogas endast varit möjligt för de fem kommuner i Fyrbodal som har tankställen. Stora delar av Dalsland och norra Bohuslän har varit vita fläckar på biogaskartan. Men nu ser det alltså ut att ändra sig. De nya tankstationerna är tänkta att uppföras i Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Strömstad.

  • Det här är en mycket positiv utveckling för Mellerud. Vi har länge velat ha en etablering av en tankstation, och nu ser det äntligen ut att bli verklighet, säger Tommy Johansson, kommunalråd (s) i Mellerud.

Även Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant välkomnar utbyggnaden av tankstationer för biogas i Fyrbodal.

  • Biogas är ett bra val ur klimatsynpunkt och har en viktig roll att spela i omställningen till fossilfria transporter. Det är viktigt att privata företag går före och vågar satsa på det här sättet, säger Johanna Grant.

De 14 kommunerna i Fyrbodal arbetar gemensamt för att nå målet en fossilfri fordonsflotta senast 2030. Arbetet sker tillsammans med de norska kommunerna i Östfold och Follo, samt de ideella organisationerna Gröna Bilister och Norska elbilsföreningen. Arbetet sker inom ramen för projektet Hela Gröna Vägen, som är delfinansierat av EU:s interreg-program och Västra Götalandsregionen.

 

24

Publicerad: