AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag ägs av Trollhättans Stad och bedriver fastighetsförvaltning inom Trollhättans kommun. Fastighetsbeståndet består av drygt 6000 lägenheter och ungefär 200 lokaler.

 

Vi har nu tagit fram en helt ny fordonsstrategi med skarpare krav vad gäller koldioxidutsläpp och vilka bränslen som ska prioriteras.

Av alla våra 30 fordon uppfyller 27 den senaste definitionen för Miljöbil som trädde ikraft år 2013. Vi har också tagit fram ett koncept för att möjliggöra hemmaladdning av elbil till våra hyresgäster.