Information och dialog – Nationella expertrådet för klimatanpassning

Välkommen att anmäla dig till expertrådets webbinarium med anslutande dialogseminarium den 15 oktober. Här får du möjlighet att ta del av rådets arbete kring klimatanpassning samt ge inspel till regeringens framtida klimatanpassningsstrategi.

Nationella expertrådet för klimatanpassning ska i slutet av nästa år lämna sin första rapport till regeringen, bland annat med rekommendationer för Sveriges klimatanpassningsarbete. Som en del av arbetet med slutrapporten ordnar rådet ett webbinarium där vi presenterar rådets uppdrag och arbete.

I anslutning till webbinariet bjuder vi också in till fem parallella webbaserade dialogseminarier med fokus på olika geografiska områden i Sverige. Syftet med dialogseminarierna är att identifiera viktiga klimatanpassningsfrågor för respektive geografiskt område. Vi vill också ha synpunkter på rådets arbete och upplägget av rådets slutrapport. Representanter från expertrådet och dess sekretariat kommer att delta.

Webbinarium och dialogseminarier 15 oktober

Webbinariet hålls kl. 09:00–11:45 med check-in 08:45 för att kontrollera att tekniken fungerar. Moderatorer under förmiddagen är rådets ledamöter professor Erik Kjellström, SMHI, samt docent Sofie Storbjörk, Linköpings universitet.

Dialogseminarierna hålls kl. 13:00–16:00 med check-in i de olika grupperna kl. 12:45. Seminarierna är uppdelade för regionerna södra/sydöstra Sverige (inkl. Öland och Gotland), västra Sverige, mellersta Sverige (inkl. Mälardalen), Norrlands kustland samt Norrlands inland.

Det är möjligt att anmäla sig till enbart webbinariet på förmiddagen. För deltagande i dialogseminariet på eftermiddagen krävs det dock att du har deltagit i förmiddagens program/webbinarium*.

Vi välkomnar aktörer med olika roller och kompetenser för att fånga in tvärsektoriella och regionala perspektiv i klimatanpassningsarbetet.  Det kan gälla kommuner, myndigheter, forskning, företag, bransch- eller intresseorganisationer.

För anmälan – klicka här
Sista anmälningsdag: 11 september

Bekräftelse och mer information kommer att skickas senast den 25 september.

*Är det många som anmäler sig kan vi inte garantera att alla kan erbjudas plats. Det kommer i det fallet erbjudas tillfälle att ge input till rådets arbete via e-post istället.

Partners i Fossilfri 2030Partners i Fossilfri 2030
© 2016 Fyrbodals kommunalförbund
Producerad av: Bozzanova
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.