Bergesenstiftelsen med støtte til prosjektet «Fossilfri 2030 – sykkelglede på skolene»

Interreg Sverige-Norge-prosjektet Fossilfri2030 har fått tildelt nye midler til sin kampanje for «Sykkelglede på skolene». Bidragsgiver er Bergesenstiftelsen i Norge.

Prosjektet Fossilfri 2030 – Sykkelglede på skolene er et samarbeidsprosjekt mellom Pedalen Kirkensbymisjon, Viken fylkeskommune og Inspiria Science Center, hvor målet er at flest mulig barn og unge skal sykle mer og skape gode vaner for fremtiden. Prosjektet har blitt tildelt midler for å arrangere sykkeldager for skoler i Viken. Her vil det bli mulig å få service på sykkelen sin, bytte inn bruktsykler, lære om hvordan man tar vare på sin egen sykkel, og andre sykkelferdigheter.