Du är vad du kör, valet är ditt!

Ditt val av bil säger mer om dig än vad du tror. Vad signalerar du till dina grannar och arbetskollegor? Stämmer det med dina värderingar och din identitet? Stämmer det också med vad som är viktigast för dig, dina barns och barnbarns framtid?  

Många viktiga frågor att fundera över. En del nöjer sig med att ge sin åsikt vart fjärde år, medan andra gör det varje dag. Du har hört uttrycket “Du är vad du äter” på samma sätt kan man säga “Du är hur du bor” och även “Du är vad du kör”. Biffen, Bostaden och Bilen tre saker som har stor miljöpåverkan och vi i Sverige ligger på topplistan i världen med total 11 ton CO2 per capita och år.

Hur vi transporterar oss i Sverige utgör en tredjedel av utsläppen och vägtransporterna 90% av detta. Vilken bil vill väljer att köra är centralt om vi ska minska utsläppen inom ramen för den nya klimatlagen som en nästan enig riksdag antog 2017.

Bilar är fantastiska maskiner, men inte alltid det bästa valet när vi ska förflytta oss med tanke på resurser och klimatet. Om man ändå är beroende av en bil, gäller det att välja en bil som signalerar vem du är. En bil som säljs idag rullar i ca 17 år innan den skrotas. Om målet är att minska transporternas utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, alltså om 12 år, då borde alla nya bilar som säljs idag drivas med förnybara drivmedel.

Om inte vi som använder bilen idag, och vi är många i Sverige, antar utmaningen och bidrar till omställningen, vem ska då göra det? Vill vi att EU, staten eller någon annan ska klampa in och förbjuda eller begränsa våra val? Det kan mycket väl ske om vi inte tar ansvar för våra val. Klimatförändringar är en verklighet och här för att stanna och det sker här hemma i Sverige och inte något annanstans.

Politiken ger oss ramar och ibland verktyg för att underlätta våra val. Vi som har bilen som vårt främsta transportmedel, har ramar att respektera och flera underlättande strukturer för att vara med och minska utsläppen: Klimatlagen ger oss målet och riktningen, Bonus-Malus systemet ger stimulans, hållbarhetsmärkning av drivmedel ger oss information. På ett annat plan byggs infrastrukturen för förnyelsebara drivmedel ut, till exempel genom Klimatklivet eller ladda-hemma bidraget. För dig som skulle kunna ersätta bilen med ett mer resurseffektivt fordon finns t ex. ett bidrag för elcykel, elmoped eller elmotorcykel.

Det diskuteras ibland hur effektiva var och en av dessa åtgärder är och huruvida de ska ändras. Oavsett är det dessa regler vi nu kan använda. För klimatet är det viktiga vad vi gör här och nu. Så när det gäller valet av bilen, med tanken att du värnar om klimatet och dina medmänniskor, är valet enkelt: Välj en “klimatbonus-bil”, det vill säga elbil (även vätgas), laddhybrid eller biogasbil, en bil från Gröna Bilisters “Miljöbästa bil-listan”.

Det handlar inte om att göra en uppoffring utan en investering för dina egna barn och barnbarn, i din och vår framtid. För att du vill väl att de ska ha samma möjlighet att leva i en säker värld?

Av Martin Prieto Beaulieu, projektledare för Gröna Bilister i projektet Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030

 

Länkar för dig som vill veta mer:

Miljöbästa Bil-listan

http://www.gronabilister.se/miljobastabil2018

 

Bonus Malus-systemet

https://www.transportstyrelsen.se/bonusmalus

 

Miljödeklaration av drivmedel vid pump

http://www.gronabilister.se/jagvillveta

 

Klimatklivet

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

 

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/

 

Bidrag till elcykel, elmoped och elmotorcykel

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/

 

Klimatlagen

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/

 

Publicerad: