Lån elsykkel på biblioteket

Bibliotekene i Østfold trår nye veier og tilbyr utlån ev elsykkel til de som vil teste dette framkomstmiddelet. I Moss har satsningen vært en stor suksess.

– Positivt! Med de trafikkutfordringene vi har i Moss, er det fint om vi får flere trafikanter fra bil og over på sykkel. Og da er det bra å kunne tilby gulrot framfor pisk, sier varaordfører Benedicte Lund (MDG).

– Ja, det er kjempebra at folk nå får sjansen til å teste elsykkel i en uke. Da her de et grunnlag for å bestemme seg for om de vil kjøpe sin egen, sier miljø- og samferdselsutvalgsleder Sindre Westerlund Mork (V).

– Ja, for elsykkel koster såpass mye at det er en høy terskel for mange å kjøpe seg slik sykkel, erkjenner Lund.

Populært i Drammen

Onsdag ble utlånet åpnet og nå er både politikere, Moss bibliotek og Grønn kommunes Cecilie Kildahl spent på responsen.

– På Drammen bibliotek var ventelisten for å låne elsykkel lenger enn ventelisten for å låne den nyeste boken til Jo Nesbø, sier miljøansvarlig ved miljøfyrtårnet Moss bibliotek, Kristin Novang Pedersen.

Biblioteket i Moss blir ett av fem–seks i Østfold som tilbyr gratis utlån av elsykkel.

Klimasatsing

Tilbudet finansieres via midler Klima Østfold fikk da de i fjor søkte om klimasatsingsmidler til fossilfri transport.

Altså til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Utlånsprosjektet skal vare i minst to år, og sykkelverkstedet Pedalen i Fredrikstad skal stå for servicen på syklene.

Slik fungerer utlånet:

Moss bibliotek har nå åtte elsykler til låns.

Det er gratis å låne en slik sykkel, men låntakeren må ha fylt 18 år og ha lånekort på biblioteket.

Sykkelen lånes ut i én uke – og i ytterligere en uke om det ikke er venteliste.

Sykkelen må oppbevares trygt, behandles pent på og leveres rengjort.

Biblioteket vil gi låneren en kort opplæring, men tar ikke ansvaret for skader som oppstår på grunn utlånet.