Østfold Energi er med!

I 2014 skrev ordførerne i våre kommuner under på at de vil bidra til en fossilfri transportsektor innen 2030. Dette betyr at vi skal sykle og gå mer, og at den motoriserte transporten skal bruke fossilfrie bærekraftige drivstoff.

På Østfoldkonferansen 2017 tok Interreg-prosjektet «Fossilfri2030» og Klima Østfold enda et skritt videre, og inviterte næringslivet med på reisen under slagordet: «Næringslivet driver utviklingen – Ett årlig steg for fossilfri transport».

Første bedrift ut til å skrive under på den nye budstikken i Norge var Østfold Energi. Selskapet plikter dermed å arbeide for å nå overordnet mål i prosjektet «Fossilfri2030», dele erfaringer og gjøre årlige tiltak, vise vilje og evne til å samarbeide i prosjektet og å delta med bedriften sin kompetanse, erfaringer og entreprenørskap ved å vise respekt og tillit til de andre partene i prosjektet.

– Det var naturlig for oss å takke ja til oppfordringen fra Klima Østfold om å være med i satsningen “Fossilfri transport”, sier administrerende direktør i Østfold Energi, Oddmund Kroken.

– Fra før produserer vi store mengder fornybar energi og vi har satt oss et mål om å bli klimanøytrale i vår egen virksomhet innen 2020.Ett av våre viktigste bidrag er å stille krav til klimagassreduksjoner i forbindelse med våre innkjøp. Vi oppfordrer derfor alle bedrifter i Østfold om å stille tilsvarende krav til sine leverandører samtidig som man selv satser på fossilfri transport.

Under Østfoldkonferansen 2017 får også andre aktører fra næringslivet mulighet til å skrive under på budstikken, ta del i prosjektet og ta det første skrittet mot et fossilfritt næringsliv.

– I næringslivet er vi godt i gang med tiltak for å redusere utslipp i sin alminnelighet og i særdeleshet innen transport, sier Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold.
-TINE er i gang med å bytte ut sine transportkjøretøy, verftene våre produserer fartøy med lavere utslipp og også null-utslipp, og Lloyds i Østfold har kommet langt i utviklingen av sine kjøretøy. EU har som kjent vedtatt utslipp på 40 prosent hvor en vesentlig andel skal skje i ikke-kvotepliktig sektor hvor transport er den vesentligste sektoren, i tillegg til landbruk. Regjeringen har vedtatt at våre mål skal ha samme nivå som i EU.

Interreg-prosjektet «Fossilfri2030» er et samarbeidsprosjekt mellom 25 kommuner i Østfold og Follo, og 14 kommuner i Fyrbodal. Med på laget er også «Elbilforeningen» i Norge og «Gröna bilister» i Sverige. Målet er å bli verdens første fossilfrie grenseregion!

Næringslivet i grenseregionen har en viktig rolle i omstillingen til fossilfri transport. Gjennom å bytte ut fossile kjøretøy/maskiner med fossilfrie alternativer og stille krav til egne transporttjenester kan man få gode resultater. Nye forretningsmuligheter kan skapes ved å tilby kunder lademuligheter eller gode muligheter for parkering av sykkel. De ansatte i næringslivet kan oppmuntres til fossilfrihet gjennom lademulighet for elbiler, støtteordninger for å oppmuntre til sykling, kollektivtransport, samkjøring mm.

«Fossilfri2030» kommer å tilby interesserte bedrifter muligheten til å synes og løftes frem som gode eksempler. Prosjektet kan dessuten bistå med ekspertise og f.eks muligheten til å prøve fossilfrie kjøretøy og maskiner for bedriftene.