Tilbyr anleggsbransjen å teste fossilfrie maskiner og kjøretøyer

– Målet med prosjektet er å senke terskelen for å ta i bruk fossilfrie maskiner i kommuner, fylkeskommuner samt bedrifter som har oppdrag for disse, sier prosjektleder Gabriel Wergeland Krog i Østfold fylkeskommune. Fortsätt läsa Tilbyr anleggsbransjen å teste fossilfrie maskiner og kjøretøyer

Nytt beredskapssenter bygges med elektrisk kraft

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy har i sommer lånt ut en 25 tonns helelektrisk gravemaskin til entreprenøren som bygger politiets nye beredskapssenter. Fortsätt läsa Nytt beredskapssenter bygges med elektrisk kraft

Taxisentralen tester elektriske drosjer

Drosjesjåfører i Sarpsborg og Fredrikstad deltar i et prosjekt der de skal teste elbil for å finne ut om hvilke barrierer som finnes for fossilfri drosjedrift i Nedre Glomma. Den første bilen er nå klar til bruk. Fortsätt läsa Taxisentralen tester elektriske drosjer

Elbilforeningen vil ta ladegrep

Krever tilrettelegging for 8000 nye hurtigladere innen 2025. Behovet er skrikende, viser ny undersøkelse.

80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse.

– Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Kjenner ladehverdagen på kroppen

– Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet. Skal alle ha elbil må vi ha en infrastruktur som støtter dette og det krever innsats, understreker generalsekretæren i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening krever riktig medisin mot ladeangst, og mener derfor at det bør etableres store ladeparker langs veiene, at alle fellesgarasjer bør få tilskudd til infrastruktur for elbiler og at alle kommuner bør ha minst to hurtigladere.

Avgjørende: Enkelt og tilgjengelig

Laderapport fra Norsk elbilforening
Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst. Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf).

I dag legger Norsk elbilforening fram rapporten: Ladeklart Norge 2025 – En kur mot ladeangst. Her peker Elbilforeningen på at hurtiglading må gjøres enkelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil. Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet.

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Må dekke hele landet

Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning og en økende køproblematikk. Det må bygges hurtigladere på minst hver femte mil langs hele fylkesveinettet.

I dag er det flere steder hvor det ikke er lønnsomt for ladeoperatørene å installere eller drifte hurtigladestasjoner grunnet høye kostnader i anleggsbidrag og nettleie. Tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet er nødvendig dersom man skal oppnå en nasjonal dekning av hurtigladere.

Dette forteller undersøkelsen:

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen, og her ser du noen av resultatene:

 • 80 % av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at laderen ikke virket når de skulle hurtiglade. 46 % av disse opplever av og til at laderen ikke virker, mens 14 % opplever ofte at laderen ikke virker.
 • 86 % har opplevd kø på hurtigladestasjonen. Nesten 30 % av disse opplever ofte at det er kø.
 • Kø på hurtigladestasjonen er det alternativet flest oppgir som den største utfordringen med hurtiglading.
  24 % synes at mangel på hurtigladere er den største utfordringen og 18 % oppgir at feil på hurtigladeren som hindrer en fra å lade, er den største utfordringen med hurtiglading.
 • På tross av høye andeler som opplever kø og driftsproblemer på hurtigladestasjonene, så er det kun 11 % som oppgir at de har vurdert å selge elbilen sin på grunn av utfordringer med lading.

Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.

Elbilforeningens krav til tiltak:

 • Det må bygges én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150. kilometer langs hovedveinettet
 • Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
 • Hver kommune må ha minst to hurtigladere
 • Det må tilrettelegges med statlige insentiver i tilfeller der anleggsbidrag fører til uforholdsmessig høye kostnader for aktørene
 • Tariffsystemet må endres slik at det blir kommersielt lønnsomt å tilby hurtiglading i hele landet
 • Nettleien må endres slik at ikke borettslag og sameier påføres høye kostnader ved å velge en felles og framtidsrettet ladeinfrastruktur
 • Nasjonal støtte til lading i borettslag, sameier og garasjelag må rettes inn mot grunninfrastrukturen
 • Bruk av hurtiglading må gjøres mer forbrukervennlig. Betalingsløsningene må være enkle og effektive. Sanntidsdata må gjøres tilgjengelig for alle tjenester.

Bauma 2019 – en oversikt over fossilfrie maskiner

10-11 april i år var Erik Skarshaug Gaten og Gabriel Wergeland Krog, fra prosjektet “Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy” på Bauma messen i München for å se hva som rørte seg i markedet av fossilfrie anleggsmaskiner, og hva vi kan forvente oss å se i nær fremtid. Mange produsenter har ting på gang, og flere viste frem prototyper. Allikevel ser det ut til at det kun er et fåtall av disse som skal settes i produksjon det nærmeste året. Men bransjen har tydeligvis våknet, og de ser i hvilken retning utviklingen er på vei.

Bauma er en gigantmesse med 3700 utstillere, og i år over 620.000 besøkende fra hele verden.

Her er en oversikt over elektriske maskiner, og en biogassløsning:

 • Volvo hjullastere. L20-L28, opp til ca. 5,5 tonn
 • Volvo gravemaskiner EC15-EC27, opp til 2,7 tonn

Disse maskinene forventes å komme i produksjon sommeren 2020. Volvo vil da også avslutte produksjonen av tilsvarende maskiner med dieselmotorer.

 

 

 

 • Caterpillar hjullaster. CAT 906, ca.6 tonn. Planlagt produksjonsstart i 2021.
 • Caterpillar gravemaskin. CAT 302.7D CR, 7 tonn Dual Power hybrid diesel/ elektrisk.

 

 • Liebherr : to elektriske betongmaskiner, hvorav 1 på elektrisk semitrekkvogn (gammel MAN prototype) og en batteridrevet borerigg.

 

 • Scania – Biogass lastebil med elektrisk drevet betongtrommel produsert av CIFA i Italia.

 

 • Faresin 6.26. Italiensk teleskoplaster. Løfter 2,6 tonn 5,9 m høyt. Skal settes i produksjon etter sommeren. Har ingen Norsk importør.

 

 • Stor vibroplate med både elektrisk og diesel drift.

 

 • Ammann elektrisk grøftevals med to utskiftbare batterier.