Västra Orusts Energitjänst

Bedriver eldistribution till ca 5 500 elnätskunder utmed västra sidan av Orust. I vårt dotterbolag VOE Service bedriver vi entreprenad verksamhet samt elhandels-administration.

Vi kommer successivt byta fordon till eldrivna om så är möjligt med avseende på prestation mm. Kan vi ej välja eldrift kommer vi att välja fordon med miljövänliga bränslen. Gällande transporter kommer vi att successivt ställa krav på samordning.

Plats