Trollhättan Energi

Kommunägt energiföretag i Trollhättan med verksamheter som elnät, VA, stadsnät och renhållning samt förnybara produkter som fjärrvärme, biogas och närproducerad el. Vi bygger också ut laddinfrastrukturen.

 

“Vi ska fortsätta att producera och sälja biogas för personbilar, bussar och lastbilar. Öka biogasproduktionen och öka tillgängligheten genom fler biogastankstationer i regionen, bland annat en för tung trafik. Vi gör en stor utbyggnad av normalladdare för elfordon, såväl publika som för egen personal och besökare samt erbjuder  laddpaket till fastighetsägare med flera. Vi ställer också krav på fossilfria bränslen vid upphandlingar.”