Orust e-boats AB

Orust e-boats arbetar med och för fossilfria båtar/fartyg. Bolagets styrelsemedlemmar är också engagerade i Orust Kretsloppsakademi som arbetar för ett energi- och klimatneutralt Orust år 2020.

 

Vi kör fossilfria fordon  och marknadsför fördelarna med fossilfria transporter med förnybar energi. Förutom laddstolpar till fordon har vi nu också laddstationer till båtar. Vi bygger nya eldrivna båtar tillsammans med Vindö Marin.