Fyrstads Flygplats AB

Bolaget driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats där reguljärtrafik, charter och frakt såväl som samhällsnyttigt flyg och flygskoleverksamhet förekommer.

Vi har:

Alltid minst ett miljöförbättringsprojekt på gång
Elbilsladdningsplatser för passagerare och personal
Cykelvänlig arbetsplats
Fossilfritt drivmedel till egna fordon, t ex HVO
Verka för fossilfritt bränsle till flygplan
Efterfråga och använd ”bästa teknik” vid utbyte eller nyinvesteringar
Utbilda i EcoDriving på tunga fordon