Br. Axelsson El AB

Ett traditionellt elinstallationsföretag som nu anpassar sig till framtidens behov gällande teknik och miljö.

 

Vi har sedan några år tagit steget till elbilar. Cirka 35 procent av företagets bilar är idag rena elbilar och 2019 planerar vi för fler. Vi säljer och installerar solceller och infrastruktur för elbilsladdning samt är ett bollplank för intressenter.

 

Plats